Računovodski nasvet – čakanje na delo in subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa

gost Podjetja

V soboto 30. maja je bil v Uradnem listu RS št. 80/2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Zakonu lahko skrajšano rečemo tudi PKP-3 (proti korona paket 3), ki delodajalcem omogoča:

 • delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo v obdobju od 1. do 30. junij,
 • delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa v obdobju od 1. junij do 31. december 2020.

Za izvajanje Zakona ZIUOOPE, tako za delno povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo kot za delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa, je pristojen Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ).

Postopki glede čakanja na delo se ohranjajo na način kot ga že poznamo iz obdobja razglasitve epidemije, to je od 13. marca do 31. maja. Gre za podaljšanje po že znanih pogojih za vse upravičence še v mesecu juniju.

Kako bo potekalo delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa v obdobju junij-december 2020?


 • delodajalec bo subvencijo prejel na podlagi vloge na ZRSZ, ki jo mora vložiti v 15 dneh od dneva odreditve,
 • delodajalec lahko delo s skrajšanim delovnim časom, vsaj 20 ur/teden, odredi le delavcem, ki so pri njem zaposleni za polni delovni čas,
 • delodajalec mora podano odredbo delavcu obvezno sporočiti na ZRSZ v roku 3 delovnih dni od dneva odreditve,
 • pravico do  subvencije  lahko uveljavlja le tisti delodajalec, ki  po njegovi oceni najmanj    10 % zaposlenim mesečno  ne more zagotavljati najmanj 90 % dela,
 • do subvencije niso upravičeni neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS  oziroma  proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50 %,
 • delodajalec mora obvezno voditi dnevne evidence o izrabi delovnega časa za vsakega delavca,
 • delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom,
 • delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela, če delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom,
 • mesečna subvencija na zaposlenega znaša:448 € če bo delal od 20 do vključno 24 ur tedensko,
  336 € če bo delal od 25 do vključno 29 ur tedensko,
  224 € če bo delal od 30 do vključno 34 ur tedensko,
  112 € če bo delal 35 ur tedensko (polni delovni čas lahko znaša od 36 do 40 ur/tedensko).

Ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa je združljiv z ukrepom čakanja na delo. Tako bo delodajalec lahko imel nekatere delavce na čakanju na delo, drugim pa bo odredil delo s skrajšanim delovnim časom.

Delodajalec, ki je prejel subvencijo, mora v primeru, da je od uveljavitve ZIUOOPE dalje prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020, prejeta sredstva vrniti skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi.


Vse v zvezi s postopki bo v kratkem objavljeno na spletni strani ZRSZ, saj je rok za prijavo podane odredbe delavcu le 3 delovne dni od dneva odreditve (npr. odreditev 1.6., rok za prijavo najkasneje 3.6.). V kolikor do roka iz strani zavoda ne bo ustreznih navodil svetujemo, da se prijava sporoči na mail naslov gpzrsz@ess.gov.si.


Prispevek je prispevalo podjetje Vizija računovodstvo d.d.

V kolikor želite nasvet ali pa bi se odločili za prenos vašega računovodstva k nam, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali ali pripravili ponudbo.

Več na www.vizija-racunovodstvo.si

Prispevek je prispevalo podjetje

V kolikor želite nasvet ali pa bi se odločili za prenos vašega računovodstva, jih kontaktirajte in z veseljem vam bodo pomagali ali pripravili ponudbo.