/Video navodila

Glavna knjiga

Modul, ki predstavlja “srce” računovodskega dela. Pripravili smo širok nabor nazornih navodil, ki pokrivajo procese od vnosa računa, osnove knjižb in poročil, pa vse do bruto bilanc in zaključkov poslovnih let.

Glavna knjiga – hitri vnos računa

Glavna knjiga – osnove kontov in vrst knjižb

Glavna knjiga – vnos otvoritvenega stanja

Glavna knjiga – prenos dokumentov v glavno knjigo

Glavna knjiga – poročila in odprte postavke

Glavna knjiga – plačilna knjiga UPN

Glavna knjiga – ISO SEPA bančni izpiski

Glavna knjiga – davčne evidence

Glavna knjiga – zaključek DDV obdobja

Glavna knjiga – plačilni opomini

Glavna knjiga – tečajne razlike

Glavna knjiga – finančno poročanje

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.