/Video navodila

Glavna knjiga

Modul, ki predstavlja “srce” računovodskega dela. Pripravili smo širok nabor nazornih navodil, ki pokrivajo procese od vnosa računa, osnove knjižb in poročil, pa vse do bruto bilanc in zaključkov poslovnih let.

Hitri vnos računa

Osnove kontov in vrst knjižb

Vnos otvoritvenega stanja

Prenos dokumentov v glavno knjigo

Poročila in odprte postavke

Plačilna knjiga UPN

ISO SEPA bančni izpiski

Davčne evidence

Zaključek DDV obdobja

Plačilni opomini

Tečajne razlike

Finančno poročanje

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.