/Blog

Najpogostejša vprašanja v povezavi z računovodstvom

Računovodstvo se v zadnjem času srečuje z veliko spremembami – zakonske so na tem področju stalnica, vpliv tehnološkega napredka pa se pozna predvsem v zadnjih letih. Zato je povsem razumljivo, da se v povezavi s panogo ljudem postavljajo najrazličnejša vprašanja.

Zato smo na internetu poiskali nekaj najpogostejših vprašanj, ki jih ljudje iskalnikom zastavljajo v povezavi z računovodstvom. Malo za šalo, malo za res. Vprašanja smo razdelili v več sklopov, glede na vprašalnico, ki jo vsebujejo.

Ali?

Ali lahko računovodje delajo od doma?

Seveda. V primeru, da računovodja uporablja računovodski program v oblaku, lahko delo opravlja od kjerkoli. Elektronski arhiv in izmenjava dokumentov s podjetniki odpravlja tudi potrebo po fizični izmenjavi gradiv, zato je mobilnost lahko res popolna.

Ali lahko računovodje dajejo finančne nasvete?

Lahko. Večina računovodij ima zaradi sodelovanja z različnimi tipi podjetij veliko izkušenj in so zato v dobrem položaju, da podjetniku svetujejo glede finančnih odločitev.

Ali lahko računovodje rešijo planet?

Absolutno, ampak tega ne bodo mogli storiti sami. Pomagati jim moramo vsi. Reciklirajmo odpadke, izbirajmo hrano, ki jo zaužijemo, uporabljajmo manj plastike, uporabljajmo manj papirja, bodimo varčni s porabo vode, pri transportu se pogosteje poslužujmo kolesa in hoje. In bodimo prijazni drug do drugega.

Ali lahko računovodje obračunajo plače?

Lahko in praktično vsi računovodski servisi to storitev svojim strankam ponujajo.

Ali imajo lahko računovodje tetovaže?

Ni zakona, ki bi to prepovedoval 🙂 Morda pa v poslovnem svetu vseeno odsvetujemo poslikave po obrazu

Ali lahko računovodje pomagajo pri davkih?

Večina računovodij dobro pozna tudi davčno zakonodajo. Nekateri izmed njih temu področju posvetijo še več pozornosti in se specializirajo za davčno svetovanje.

Ali lahko računovodja zasluži milijone?

Kot pri večini poklicev, tudi pri računovodstvu ni ključ v sami panogi, ampak v posameznikovi podjetniški spretnosti. S tem ne mislimo na “kreativne” (in kaznive) računovodske podvige, pač pa ustanovitev lastnega podjetja, trdo delo in osredotočenost na rast.

Ali je računovodstvo dobra karierna odločitev?

Ste dosledni, se radi učite, ste pripravljeni na spremembe, sledite pravilom, dobro delujete pod pritiskom in vas veseli delo s številkami? Potem obstaja verjetnost, da bi bili z odločitvijo za kariero v računovodstvu zadovoljni. Mimogrede, tudi, če se vam računovodstvo zdi dolgočasno, Monthy Python pravi, da je vseeno boljše od krotenja levov.

Ali so računovodski tečaji zahtevni?

Odvisno – predvsem od vašega odgovora na prejšnje vprašanje.

Ali je računovodsko delo stresno?

Precej. Vključuje mesečno lovljenje zakonsko določenih rokov, delo z različnimi strankami (ki so različno dosledne pri sledenju navodil in dogovorov), pogoste zakonske spremembe, ipd.

Ali bo računovodstvo avtomatizirano?

Verjetno, prej ali slej. Umetna inteligenca grozi marsikateremu poklicu, med njimi tudi računovodstvu, ki se pogosto znajde na seznamih najbolj ogroženih poklicev.

Ali bodo računovodski programi nadomestili računovodje?

Tako kot delavec uporablja kladivo, tudi računovodje uporabljajo računovodske programe. V prvi vrsti gre za orodja, ki omogočajo učinkovitejše delo. Orodja se razvijajo predvsem v smeri, ki računovodjem omogoča, da manj časa namenijo rutinskim opravilom z nizko dodano vrednostjo in se osredotočijo na naloge, ki zahtevajo njihovo znanje in izkušnje.

Kje, kdaj in zakaj?

Kje se lahko zaposli računovodja?

Večina računovodij je zaposlenih v računovodskih servisih, ali pa delajo v računovodskih oddelkih (večjih) podjetij.

Kdaj se je računovodstvo pojavilo?

Prvi začetki računovodstva so močno povezani s pojavom pisave, štetja in denarja. Sledimo jim lahko v čas Mezopotamske civilizacije. Luca Pacioli, ki je živel konec 15. stoletja v Firencah, velja za očeta sodobnega računovodstva in začetnika dvostavnega knjigovodstva. Sodoben poklic računovodje pa se je začel v 18. stoletju na Škotskem.

Zakaj je računovodstvo pomembno?

Z zagotavljanjem ažurnih in točnih podatkov o poslovanju omogoča informirane odločitve, pomaga pri ocenjevanju uspešnosti delovanja podjetja, zagotavlja zakonsko skladnost poslovanja, opredeli možnosti in obete poslovanja v prihodnosti, ter omogoča načrtovanje.

Kateri?

Kateri računovodski program je najboljši?

AccountingBox 😉

Kateri računovodski tečaj je najboljši?

Za izobrazbo na področju računovodstva obstaja več možnosti, od formalnih ustanov kot je Ekonomska fakulteta, do različnih tečajev, ki jih npr. ponuja Visoka šola za računovodstvo ali eValley.

Kateri računovodski servis ima najvišje plače?

¯\_(ツ)_/¯

Na kateri konto se knjiži terjatev do kupca?

1200 (doma), oziroma 1210 (tujina).

Kdo?

Kdo uporablja računovodske podatke?

Čeprav mora podjetje določene podatke posredovati različnim državnim organom, so računovodske informacije koristne predvsem za podjetnike same.

Kdo je rekel, da je računovodstvo jezik posla?

Warren Buffett, eden najuspešnejših investitorjev na svetu in četrti najbogatejši Zemljan. Obstaja torej kar nekaj razlogov, da poslušamo njegove nasvete.

Kdo postavlja računovodske standarde?

Slovenski računovodski standardi so pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja, ki jih oblikuje Slovenski inštitut za revizijo.

Kako?

Kako računovodstvo pomaga pri sprejemanju poslovnih odločitev?

Večina poslovnih odločitev od direktorjev zahteva, da poznajo denarni tok, višino odprtih terjatev in obveznosti, najboljše stranke in dobavitelje, ipd. Vse to so informacije, ki jih zagotovi računovodstvo.

Kako se bo računovodstvo spremenilo v prihodnosti?

O tem smo na našem blogu že večkrat pisali. Če vas zanima, kaj kažejo trendi in situacija na trgu, vam priporočamo branje naslednjih zapisov:

Kako se računovodstvo razlikuje od knjigovodstva?

Računovodstvo je širši pojem, ki vključuje tudi knjigovodstvo. Računovodstvo torej sestavlja: knjigovodstvo, računovodsko predračunavanje in računovodsko obračunavanje.

Kako računovodski program pomaga pri večji produktivnosti?

Pomaga tako, da uporabniku omogoči, da se osredotoči na naloge z večjo dodano vrednostjo za stranko (in lastno podjetje). Torej manj administracije (prelaganja papirjev, rutinske korespondence, ročnega pretipkavanja prejetih računov, ipd.) in več svetovanja in pomoči strankam pri izboljševanju njihovega poslovanja.

Računovodstvo včeraj, danes, jutri

Računovodstvo je že skozi vso zgodovino močno odvisno od tehnologije in se skupaj z njo razvija. Če vam za vsakdanja opravila primanjkuje časa, je morda pravi trenutek, da začnete k delu pristopati drugače.

racunovodstvo-vceraj-danes-jutri

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox