/Blog

10 lastnosti, ki odlikujejo dobre direktorje

Direktorje pogosto vidimo kot ljudi, ki so oddaljeni od vsakodnevnega operativnega dela v podjetju. Prve asociacije so ponavadi povezane z visokim managementom v mednarodnih korporacijah – ljudje z usnjenimi kovčki in teliranimi oblekami, dragimi avtomobili in zaskrbljenimi pogledi. Kar pozabimo, da se »direktorji« pojavljajo v najrazličnejših oblikah. Od vsakega samostojnega podjetnika, do Douga McMillona, direktorja Walmarta. Predvsem pa ne pomislimo, da se mora v uspešnem podjetju prav vsak zaposleni vesti kot direktor.

Ne glede na svojo funkcijo, vsak zaposleni pomembno prispeva h končnem uspehu organizacije. S tem prevzema odgovornost za svoje ravnanje, saj mora narediti vse, kar je v njegovi moči, da je pri delu uspešen (tj. dela prave stvari) in učinkovit (dela stvari prav). Svoj čas mora porabiti za aktivnosti s čim večjo dodano vrednostjo.

Lastnosti, ki odlikujejo dobre zaposlene (in direktorje)

V grobem lahko lastnosti razdelimo na dva dela – osebnostne lastnosti in sposobnosti. Dobra novica je, da se obeh sklopov da priučiti.

Osebnostne lastnosti:

Vsi se torej moramo vesti kot direktorji, ki čutijo odgovornost za (ne)uspeh podjetja. Osebnostne lastnosti, ki odlikujejo zaposlenega, ki razmišlja kot direktor, so:

  • Samozavest: Spomin nas pogosto vara (tista predstavitev morda ni bila tako slaba, kot se spomnimo), zato je pomembno ločevati med lastno predstavo o preteklosti in dejstvi. Zavedati se moramo prepričanj, ki nas omejujejo (»nisem dober v prodaji«, »ne znam lepo pisati«, ipd.). Pomaga, če poskušamo razmišljati karseda pozitivno in da si vizualiziramo uspeh.
  • Vztrajnost: Kaj želimo doseči oz. kakšen je naš cilj? Kaj nas motivira? Je to ugled, denar, prosti čas? Kakšen je naslednji korak do cilja? Pomemben je pozitiven pristop in konsistentnost v dejanjih.
  • Proaktivnost: Poskušajmo predvidevati možne razplete situacij. Ne odlašajmo z manj nujnimi (a pomembnimi) nalogami. Prioritizirajmo pomembne stvari. Ocenimo svoje delo, da vidimo, če naš pristop deluje. Bodite osredotočeni na rešitve, prevzemajte odgovornost, določite t.i. SMART cilje.
  • Samostojnost, neodvisnost: Ne stavimo vse na enega konja – razpršimo svoj portfelj strank, dobaviteljev, trženjskih in prodajnih kanalov. Sprejemajmo odločitve in zanje prevzemimo odgovornost. Naučite se reči »ne« in bodite manj razpoložljivi.
  • Iskanje optimizacij: V vsakem trenutku se poskušajmo izboljšati. Nenehno se izobražujmo (s knjigami, članki, tečaji). Zaupajmo strokovnjakom. Spremljajmo tehnološke inovacije in razmišljajmo, kje nam lahko pomagajo pri izboljšanju poslovanja podjetja.
  • Tekmovalnost: Zastavljeni cilji in kvote naj nas motivirajo. Poskušajmo povratne informacije strank. Spremljajmo konkurenco, spoznajmo in razumimo njihovo delovanje. Ob vsem tem pa ne pozabimo na etičnost!

Sposobnosti:

  • Sposobnost aktivnega poslušanja: Bodimo pozorni (glejmo sogovornika, misli naj nam ne tavajo, ne pripravljajmo takoj svojega dogovora, spremljajmo govorico telesa). Pokažimo, da poslušamo (kimajmo, zavedajmo se svoje obrazne mimike, zavzemimo držo, ki kaže na odprtost in interes). Dajmo povratne informacije (povzemimo pomembne poudarke, postavljajmo vprašanja), predvsem pa ne sodimo, ne skačimo v besedo in ne kontrirajmo. V svojih odzivih bodimo odkriti in spoštljivi.
  • Timsko delo: Zavedajmo se, da je v ekipi vsota večja od seštevka posameznih delov. Različni zaposleni imajo različne veščine, ki se kažejo v različnih kontekstih in oblikah. Cenimo raznolikost in sposobnosti sodelavcev poskušajmo izkoristiti v dobro celotne organizacije.
  • Načrtovanje za prihodnost: Naše aktivnosti imajo posledice in pomembno je, da planiramo strategijo, spremembe in aktivnosti za bližnjo in nekoliko bolj oddaljeno prihodnost. Učimo se na preteklih izkušnjah. Spremljajmo ključne dejavnike uspeha – pri tem nam lahko pomaga tehnologija z analizo podatkov in naprednimi poročili o poslovanju.
  • Razmišljanje o širši sliki: Zavedati se moramo učinka, ki ga ima naše delo na podjetje kot celoto. Delujemo na način, da so lahko pri delu učinkoviti tudi ostali oddelki (npr. računovodstvo, trženje, prodaja, vodstvo,…)?

Orodja, ki omogočajo delo na visokem nivoju

Od nekdaj se je človek, v želji po večji učinkovitosti (oz. boljšem izkoristku časa in ostalih virov), posluževal tehnologije – od najbolj preprostih orodij, pa vse do kompleksnih strojev in umetne inteligence.

V poslu seveda obstaja nemalo priložnosti za optimizacijo delovnih procesov. Pomaga učinkovito delo z elektronsko pošto, predvsem pa pripomorejo rešitve, ki avtomatizirajo administrativna in rutinska opravila. Pomembno je, da je podjetje učinkovito pri izdaji računov, izmenjavi in sledenju dokumentacije, računovodstvu, ipd. Če vas zanima, kako lahko AccountingBox pripomore k osredotočanju na aktivnosti z večjo dodano vrednostjo, vam z veseljem pomagamo. Pišite nam in dogovorili se bomo za pogovor ob skodelici kave.

Skrivnosti motivirane ekipe

Motivirani zaposleni so eden bistvenih pogojev za uspešnost podjetja. Povzemamo 6 najpogostejših razlogov za nizko motiviranost in 8 pristopov za izboljšanje motivacije. Temu smo dodali še poglavje o team buildingu ter posebno poglavje o letnih razgovorih z zaposlenimi. Vse skupaj pa opremili s konkretnimi in praktičnimi predlogi.

skirvnosti-motivirane-ekipe-cover

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox