/Blog

Tudi podjetja potrebujejo preventivni diagnostični pregled

Podjetja se morajo nujno spremeniti in digitalizirati poslovne modele zaradi trendov, novih tehnologij in spremenjenih navad potrošnikov.

Diagnostični preventivni pregled nam pomaga odkriti šibkosti, nevarnosti kot tudi priložnosti v notranjem in zunanjem okolju podjetja, ki jih z svojo dnevno vpetostjo v poslovne procese ne vidimo nujno. In podjetja se vse bolj zavedajo, da se bodo današnje poslovne odločitve odrazile v jutrišnji kapitalski ustreznosti in finančni moči podjetja in da časa za popravne izpite več ni.

Diagnostika poslovanja običajno podjetja poteka v šestih točkah, ki so:

  • prilagoditev negotovim razmeram,
  • krepitev finančne moči,
  • neprekinjeno delovanje,
  • prilagodljivost poslovnega modela,
  • krepitev dobičkonosnosti poslovanja in
  • večanje vrednosti podjetja.

Vsebina in okvir diagnostike se določi “po meri”, torej je prilagojena vsakem podjetju, naročniku in njegovi SWOT poziciji, potrebam, ki jih zaznava poslovodstvo podjetja. Strokovnjaki najpogosteje predstavijo vse možnosti, dajo priporočila, potem pa podjetje samo izbere, kar ocenjuje, da v tisti fazi potrebuje.

“Zasebnemu predelovalno storitvenemu podjetju smo omogočili zunanji, neodvisen pogled glede poslovne potrebnosti procesov in aktivnosti, ki jih izvaja, zraven pa še oceno stroškovne upravičenosti, presojo poslovne potrebnosti premoženja, tveganje poslovnih načrtov in njegovega poslovanja ter test njihove kapitalske ustreznosti in solventnosti,” razlagata o storitvi celostne diagnostike podjetij Geni Arh, direktorica Arhea Solutio in dr. Nadja Zorko, svetovalka lastnikom in poslovodstvom podjetij, CFO, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, finančni coach, ki s pomočjo svojih dolgoletnih izkušenj sodeluje z Arheo. Na trgu nastopata s skupno storitvijo diagnostičnega pregleda, ki ga potrebuje vedno več podjetij, še posebej v času planiranja in iskanja poti za dosego ambicioznih ciljev v tem negotovem času, času intenzivnih sprememb.

“Drugemu, storitvenemu podjetju smo pomagali povečati vrednost podjetja pred želeno prodajo, pri kateri smo tudi sodelovali. Tretjemu, prav tako storitvenemu podjetju, smo s predlaganim prevzemom družbe omogočili vstop v novo dejavnost, ki dopolnjuje obstoječo dejavnost podjetja. Na ta način bodo povečali stabilnost prihodkov in dobička,” razlaga Nadja Zorko, ki dodaja, da je podobnih zgodb veliko. Pri tem opozarja, da je preventiva v poslu enaka kot preventiva pri našem fizičnem zdravju. “Pri preventivi je pomembna pravočasnost, neodvisnost, zunanji pogled in argumentacija strokovnjakov, ki s poslovanjem podjetja niso obremenjeni in imajo z naročnikom skupen cilj. Ko smo močno povezani s poslom, ki ga vodimo, namreč pogosto ne vidimo celotne slike,” pojasni.

“Celostna diagnostika podjetja je najbolj namenjena ambicioznim podjetjem, ki so pripravljena na spremembe in slišati zunanje strokovno mnenje, četudi jim to ni všeč.”


Geni Arh, direktorica družbe Arhea Solutio in dr. Nadja Zorko, svetovalka lastnikom in poslovodstvom podjetij

Podjetja najpogosteje iščejo oceno tveganja poslovanja in test kapitalske ustreznosti

Del diagnostike poslovanja je finančna diagnostika, ki omogoča neodvisno videnje, katere so lahko še druge poti, alternativni scenariji, kako ne ponavljati napak drugih in kako hitreje do ciljev. “Podjetja se pogosto odločajo za finančno diagnostiko po opravljeni oceni vrednosti podjetja, ko ozavestijo, kje se lahko okrepijo in kje lahko naredijo več, kot tudi kaj vse so tveganja in kakšni bodo njihovi učinki,” pojasni Nadja Zorko. Najpogosteje podjetja iščejo oceno tveganja poslovanja in test kapitalske ustreznosti, ob tem pa še ekonomsko presojo predvidenih naložb s finančnim učinkom na poslovanje podjetja. Nemalokrat podjetja zanima tudi primerjava s konkurenco, pa tudi zunanji test realnosti načrtov.

Preventiva je v poslu enaka kot preventiva pri našem fizičnem zdravju

Med ključnimi aktivnostmi za pregled finančnega zdravja sicer diagnosticirajo finančno stabilnost, solventnost in likvidnost podjetja, vzdržnost, dobičkonosnost in fleksibilnost poslovnega modela, naložbeno politiko, poslovno potrebnost premoženja in dodano vrednost aktivnosti, ki se izvajajo, notranje rezerve in sposobnost podjetja za ustvarjaje dodatnih prihodkov ter tveganje poslovnega načrta, kapitalske ustreznost in aktivnosti za dosego želenega cilja.

Poslovno nadgradnjo s pogledom na trg izvajajo hkrati s finančno diagnostiko, kadar želi podjetje bolje razumeti svojo situacijo v spremenjenih poslovnih razmerah v okolju. »Obenem ima podjetje možnost poslovne nadgradnje, kadar potrebuje nove izzive in priložnosti, ker si želi zagotoviti večjo varnost in lastna sredstva za razvoj. Druga možnost poslovne nadgradnje je, ko želi podjetje razvijati in izboljševati izkušnjo strank ter ostati v dobri kondiciji,« dopolni Geni Arh.

V celostno diagnostiko vključujejo tudi razumevanje trga, trendov, novih tehnologij in spremenjenih navad potrošnikov

V teh časih so vsa podjetja primerna za celostno diagnostiko, ne glede na njihovo dejavnost, in sicer tako poslovno kot finančno. “Ta podjetju lahko pomaga zaznati spremembe, tako v notranjem kot zunanjem okolju ter prilagoditi poslovanje in aktivnosti,” meni Arhova. “Tako lahko podjetja okrepijo kapitalsko ustreznost na eni strani in na drugi strani povečajo svojo poslovno neodvisnost, prilagodljivost poslovnega modela,” dopolni Zorkova.

V procesu izvajanja celostne diagnostike je sicer vključen ključni kader, ki ga izbere poslovodstvo podjetja. Kako dolgo poteka proces je odvisno od globine celostne diagnostike, obsega in interesa lastnika oziroma poslovodstva. “Najpogosteje do enega meseca oziroma več, če lastnik želi nadaljevanje diagnosticiranja kot tudi pomoč pri implementiranju rešitev,” doda Zorkova.

V bodoče bi sicer radi celostni diagnostiki dodali še razumevanje trga, trendov, novih tehnologij in spremenjenih navad potrošnikov. “Zaradi teh se namreč morajo podjetja nujno spremeniti in digitalizirati poslovne modele,” meni Arhova.

Hitri vodič do učinkovitega uvajanja sprememb

“Spremembe so edina stalnica” – to še kako velja tudi v poslu. Preživijo namreč samo tista podjetja, ki so se sposobna hitro in neboleče prilagoditi spremenjenim zahtevam kupcev in trgu.

upravljanje-sprememb-civer

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox