/Blog

Računovodski nasvet – zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

V Uradnem listu RS št. 39/2022 z dne 21. 3. 2022 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je pričel veljati 22. 3. 2022 z uporabo od 1. januarja 2022 dalje (retroaktivnost).

V nadaljevanju smo zbrali nekaj pomembnih sprememb in dopolnitev.

Nižja obdavčitev kapitala: dividende in obresti, najemnine, dobički iz kapitala

 • Obdavčitev dividend in obresti po novem znaša 25 % (prej 27,5 %);
 • Obdavčitev najemnin po novem znaša 15 % (prej 27,5 %), normirani stroški 10 % (prej 15 %);
 • Spreminja se stopnja obdavčitve od dohodkov iz kapitala, ki je po novem neobdavčeno že po 15
  letih imetništva (prej 20 let).
Lastništvo kapitala20212022
do 5 let27,5 %25 %
5-10 let20 %20 %
10-15 let15 %15 %
15-20 let10 %10 %
nad 20 let10 %

Davčna razbremenitev dohodkov iz dela

 • Dvig splošne olajšave iz zdajšnjih 3.500 € na 7.500 €, gre za postopno dvigovanje splošne olajšave.
LetoSplošna olajšava
20224.500 €
20235.500 €
20246.500 €
20257.500 €
 • Znižuje se stopnja dohodnine v petem dohodninskem razredu s 50 % na 45 %;
 • Ugodnejša davčna obravnava izplačila nagrade za poslovno uspešnost, ki ni več omejena na enkratno izplačilo v davčnem letu. Spreminja se višina neobdavčenega dela, in sicer se upošteva, kar je za zavezanca ugodneje, do višine:
  • 
100 % povprečne mesečne plače (PP) zaposlenih v Sloveniji, oziroma
  • 100 % povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu. Pravica do izplačila mora biti opredeljena v kolektivni pogodbi oz. splošnem aktu delodajalca;
 • Olajšava za status dijaka ali študenta je določena v absolutnem znesku 3.500 € od dohodka prejetega za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi študentske napotnice;
 • Sprememba olajšave za zaposlovanje in nova olajšava za zaposlovanje mladih (olajšava za t.i. deficitarne poklice: 45 % plače te osebe oz. 55 % plače za zaposlovanje mlajših od 25 let, ki se prvič zaposlujejo);
 • Zvišuje se olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (vajenci, dijaki ali študentje po učni pogodbi) z 20 % na 80 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS za vsak mesec izvajanja praktičnega dela;
 • Uvedba seniorske olajšave za starejše od 70 let v višini 1.500 €.

Razbremenitev dohodkov iz dejavnosti

 1. Izvzem oproščenih prispevkov iz davčne osnove: obvezni prispevki za socialno varnost, ki jih plačuje za zavezanca v skladu s posebnimi predpisi RS ali samoupravna lokalna skupnost, se NE štejejo za prihodek in se NE priznajo kot odhodek zavezanca. Velja že za leto 2021.
 2. Novosti in spremembe pri donacijah in olajšavah za investiranje:
  1. povečuje se splošna olajšava za donacije iz 0,3 % na 1,0 % obdavčenih prihodkov, razširja se obseg dodatne olajšave na vlaganje v program vrhunskega športa na 3,8 % obdavčenih prihodkov,
  2. uvedba nove 40 % olajšave za vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod (podrobnejše opredelitve bodo določene s podzakonskim aktom).

Ukinitev plačila bonitete za uporabo službenih električnih vozil v zasebne namene

Če delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo na električni pogon v privatne namene, je vrednost bonitete nič.

Za dohodke, ki se ne vštevajo v letno davčno osnovo in so bili izplačani še pred uveljavitvijo tega zakona, plačnik davka lahko vloži popravek obračuna davčnega odtegljaja.

Zapis je prispevalo Vizija računovodstvo d.d. V kolikor želite nasvet ali pa bi se odločili za prenos vašega računovodstva k njim, jih kontaktirajte in z veseljem vam bodo pomagali ali pripravili ponudbo.

Več na www.vizija-racunovodstvo.si

Hitri vodič do učinkovitega uvajanja sprememb

“Spremembe so edina stalnica” – to še kako velja tudi v poslu. Preživijo namreč samo tista podjetja, ki so se sposobna hitro in neboleče prilagoditi spremenjenim zahtevam kupcev in trgu. Vemo pa, da to ni enostavno in da dolgoročno uspe le najboljšim.

upravljanje-sprememb-civer

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox