/Blog

Računovodski nasvet – spremembe uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov

V Uradnem listu RS, št. 162/2022 z dne 23. 12. 2022 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Uredba prinaša višje neobdavčene zneske povračil stroškov, drugih dohodkov iz delovnega razmerja in sicer:

1. Dnevnice za službena potovanja v Sloveniji

Službeno potovanjenad 12 do 24 urnad 8 do 12 urnad 6 do 8 ur
v Sloveniji27,81 EUR (prej 21,39 EUR)13,88 EUR (prej 10,68 EUR)9,69 EUR (prej 7,45 EUR)
v Sloveniji – zajtrk plačanZmanjšanje za 10 %; 25,03 EUR (prej 19,25 EUR)Zmanjšanje za 15 %; 11,80 EUR (prej 9,08 EUR)/

2. Terenski dodatek

Delavcu se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva terenski dodatek do višine 5,84 EUR
(do sedaj 4,49 EUR).

3. Nadomestilo za ločeno življenje

Novi znesek nadomestila za ločeno življenje, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja
delavca, je 434,00 EUR (do sedaj 334,00 EUR) na mesec.

4. Jubilejna nagrada

V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne všteva do višine:

  • 30 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za 10 let delovne dobe (do sedaj 460,00 EUR),
  • 45 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za 20 let
    delovne dobe (do sedaj 689,00 EUR),
  • 60 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za 30 let
    delovne dobe (do sedaj 919,00 EUR),
  • 75 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za 40 let
    delovne dobe (do sedaj 919,00 EUR).

5. Odpravnina ob upokojitvi

V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne všteva do višine trikratnika zadnje znane povprečne
letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec (do sedaj 4.063,00 EUR).

6. Solidarnostna pomoč

V primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva do višine 5.000,00 EUR (do sedaj 3.443,00 EUR). V primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delavca, elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delavca pa do višine 2.000,00 EUR (do sedaj 1.252,00 EUR).

7. Plačila vajencem, dijakom in študentom na praksi

Za obvezno praktično delo v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo plačila do višine 15 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec (do sedaj 172,00 EUR).

 

Novi zneski veljajo za povračila stroškov in drugih dohodkov za januar 2023, razen v primeru izplačila jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči pa veljajo za izplačila od januarja 2023 naprej.

POZOR:

V Uradnem listu RS št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022 je bil objavljen tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Pomembna sprememba za podjetnike je sprememba roka za plačilo akontacij dohodnine od dohodka iz dejavnosti in akontacij davka od dohodka pravnih oseb, in sicer se rok prestavi na najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec (do sedaj je bil rok za plačilo do 10. dne v mesecu za pretekli mesec).

Več informacij najdete tukaj.

Zapis je prispevalo Vizija računovodstvo d.d. V kolikor želite nasvet ali pa bi se odločili za prenos vašega računovodstva k njim, jih kontaktirajte in z veseljem vam bodo pomagali ali pripravili ponudbo.

Več na www.vizija-racunovodstvo.si

Skrivnosti motivirane ekipe

Motivirani zaposleni so eden bistvenih pogojev za uspešnost podjetja. Povzemamo 6 najpogostejših razlogov za nizko motiviranost in 8 pristopov za izboljšanje motivacije. Temu smo dodali še poglavje o team buildingu ter posebno poglavje o letnih razgovorih z zaposlenimi. Vse skupaj pa opremili s konkretnimi in praktičnimi predlogi.

skirvnosti-motivirane-ekipe-cover-2

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox