/Blog

Računovodski nasvet – regres za letni dopust 2021

Delavec, ki ima pravico do letnega dopusta, ima v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih tudi pravico do regresa za letni dopust, in sicer najmanj v višini minimalne plače, ki od 1. 1. 2021 znaša 1.024,24 evrov bruto.

Rok za izplačilo regresa

Delodajalec mora regres izplačati do 1. julija v tekočem koledarskem letu.

V primeru nelikvidnosti delodajalca se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Višina regresa

Minimalna višina regresa znaša 1.024,24 evrov bruto. Izplačilo regresa do višine 100 % zadnje znane povprečne plače RS, ki trenutno znaša 1.946,07 evrov (vir), je regres neobdavčen.

Sorazmerni del regresa 2021

V primeru, da ima delavec pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta, mu pripada sorazmerni del regresa. Sorazmerni del regresa pripada tudi osebam, ki se zaposlijo po 1. 7. (izplačilo do konca leta).

Skrajšan delovni čas in regres 2021

V kolikor je delavec zaposlen za skrajšan delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1 (starševsko varstvo, invalidi idr.), je upravičen do celotnega regresa, torej kot če bi delal polni delovni čas.

Kako se obračuna regres v primeru skrajšanega delovnega časa ali napotitve na čakanje?

Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa, ki velja za začasni interventni ukrep, je uveden z ZIUOOPE (PKP3), kjer je izrecno določeno, da »delavec, ki mu je začasno odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, ohrani vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, kot da bi delal polni delovni čas, razen tistih, ki so drugače urejene s tem zakonom«.

Napotitev na čakanje prav tako velja za začasni interventni ukrep in v ničemer ne spreminja veljavne pogodbe o zaposlitvi, zato vam kljub ukrepu ostaja pravica do celoletnega regresa.

Dobro je vedeti

Le v primeru, da bi delavec in delodajalec sklenila novo pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, krajšim od polnega, bi bil delavec upravičen zgolj do sorazmernega dela regresa. Če delodajalec delavcu odredi delo po skrajšanjem delovnem času po interventnih ukrepih, pa ostaja pravica do celotnega regresa nespremenjena.

Prispevek je prispevalo podjetje Vizija računovodstvo d.d.

V kolikor želite nasvet ali pa bi se odločili za prenos vašega računovodstva k nam, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali ali pripravili ponudbo.

Več na www.vizija-racunovodstvo.si

7 vprašanj pred izbiro poslovno-računovodskega programa

Kako izbrati dober poslovni sistem in na katera vprašanja si morate odgovoriti, da boste izbrali primerno in celovito poslovno rešitev za svoje podjetje?

7-vprasanj-ki-si-jih-morate-zastaviti-cover-2

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox