/Blog

Računovodski nasvet – prihajajoče zakonske novosti

Želeli bi vas seznaniti o nekaterih pomembnih že uzakonjenih novostih, katere so že ali še bodo v kratkem tudi v veljavi. Hkrati bi vas radi obvestili še o določenih obveznih poročanjih, na katere ne smete pozabiti.

Nižja 5 % stopnja DDV za posebno zaščitno in reševalno opremo

Za katero opremo gre, je navedeno v posebnem pravilniku, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 98/2023 dne 15. 9. 2023 in se uporablja od 16. 9. 2023 dalje. Za lažje razumevanje je v mesecu oktobru MF objavilo nekaj pojasnil oz. odgovorov na zastavljena vprašanja (Vir).

Po kakšni stopnji DDV se obračuna dobava gasilskega vozila občini? (4. 10. 2023)
Če se gasilsko vozilo dobavi občini, ta pa ga da v uporabo gasilskemu društvu, pogoj za uporabo posebne nižje stopnje DDV ob dobavi občini ni izpolnjen. Dobavitelj je dolžan obračunati DDV po splošni stopnji. Če pa bi občina nabavila gasilsko vozilo v imenu in za račun prostovoljnega gasilskega društva, se uporabi posebna nižja stopnja.

Po kakšni stopnji DDV se obračuna dobava gasilskega vozila občini? Občina bo gasilsko vozilo doniralo gasilskemu društvu. (4. 10. 2023)
Ob nakupu ni izpolnjen pogoj iz prvega člena pravilnika, saj se gasilska oprema v tem primeru ne dobavi gasilskemu društvu, temveč občini. DDV se obračuna po stopnji 22 %. Nadaljnja brezplačna odtujitev opreme ni predmet DDV, saj občina od nabave le te ni imela pravice do odbitka DDV.

Novosti pri vodenju evidenc na področju dela (delovnega časa)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 50/2023 dne 5. 5. 2023 in se prične uporabljati od 20. 11. 2023 dalje. O tej spremembi smo vas že seznanili z okrožnico v mesecu juniju. Nekaj podrobnih informacij o novostih je 8. 11. objavilo tudi MDDSZ na naslednji povezavi (Vir)…

Kako se vodi evidenca o izrabi delovnega časa pri terenskih delavcih in delavcih, ki delajo na domu?
Tako kot za ostale delavce tudi glede evidentiranja delovnega časa terenskih delavcev in delavcev, ki delajo na domu, veljajo pravila, kot jih lahko delodajalec ob upoštevanju ZEPDSV oziroma 3. člena ZEPDSV-A določi v splošnem aktu organizacijske narave.

Ali je dopustno, da delodajalec zgolj za določene oddelke ali zaposlene vodi evidenco na elektronski način, za ostale pa na drugačen?
Z vidika ureditve v ZEPDSV in ZEPDSV-A ni mogoče izključiti možnosti delodajalca, da za določene oddelke ali zaposlene vodi evidenco o izrabi delovnega časa na različne načine, če takšno razlikovanje ne temelji na okoliščini, ki bi lahko pomenila diskriminacijo.

Napoteni delavci

Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1) je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 40/2023 dne 3. 4. 2023, posamezne določbe zakona glede pogojev za čezmejno izvajanje storitev, se začnejo uporabljati od 1. 1. 2024 dalje. O tej spremembi smo vas že seznanili z okrožnico v mesecu avgustu. Nekaj osnovnih informacij je objavljenih na spletni strani ZZZS (Vir), bolj podrobno glede davčne obravnave pa je opisano na spletni strani FURS (Vir).

Obvezni zdravstveni prispevek v višini 35 EUR od 1. 1. 2024 dalje

Z novim letom se ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje oz. se le ta uzakonja v obvezni zdravstveni prispevek (Uradni list RS št. 78/2023 z dne 19. 7. 2023). Novi obvezni zdravstveni prispevek se bo tudi poročalo na obrazcih pri izplačilu plač za obdobje od januar 2024 dalje (Vir).

Poročanje o štipendijah

Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko/študijsko leto 2024/2025, rok 31. 1. 2024 (Vir)
. Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo tudi letno poročati o podeljenih štipendijah, rok 31. 12. (Vir).

Subvencija za zaposlitev za nedoločen čas za mlade brezposelne osebe do 29. leta starosti

Mesečna subvencija v višini od 300 do 400 EUR (Vir).

Zapis je prispevalo Vizija računovodstvo d.d. V kolikor želite nasvet ali pa bi se odločili za prenos vašega računovodstva k njim, jih kontaktirajte in z veseljem vam bodo pomagali ali pripravili ponudbo.

Več na www.vizija-racunovodstvo.si

 

Hitri vodič do učinkovitega uvajanja sprememb

“Spremembe so edina stalnica” – to še kako velja tudi v poslu. Preživijo namreč samo tista podjetja, ki so se sposobna hitro in neboleče prilagoditi spremenjenim zahtevam kupcev in trgu. Vemo pa, da to ni enostavno in da dolgoročno uspe le najboljšim.

upravljanje-sprememb-civer

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox