/Blog

Računovodski nasvet – pravica do odbitka DDV ob nakupu osebnega vozila na električni pogon

V ZDDV-1 je dodan novi 66. b člen (velja od 22. 1. 2022), ki določa izjemo od omejitve pravice do odbitka DDV pri nabavi motornih vozil (osebnih avtomobilov, motornih koles, koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem), namenjenih za opravljanje dejavnosti davčnega zavezanca, če:

  • pogon motornega vozila nima izpusta ogljikovega dioksida;
  • vrednost vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ob nabavi ne presega 80.000 €;
  • je vozilo namenjeno za opravljanje obdavčljive dejavnosti.

Do sedaj je bil odbitek vstopnega DDV za osebne avtomobile mogoč le, če jih je podjetje uporabljalo za svojo glavno dejavnost (npr. avtošola, taksi…).

Davčni zavezanec, ki ima pravico do odbitka DDV od nabave električnega vozila, ima tudi pravico do odbitka DDV od nabave goriv in maziv ter nadomestnih delov in storitev, vezanih na ta motorna vozila.

Davčni zavezanec, ki je električno vozilo iz 66. b člena ZDDV-1 nabavil pred 22. 1. 2022 in obdobje popravka odbitka DDV še ni potekel (5 let = 1.825 dni), lahko do preostanka obdobja popravka izvede popravek vstopnega DDV v sorazmernem delu.

PRIMER: popravek upravičenosti do vstopnega DDV

Datum nakupa vozilaZnesek računaZnesek brez DDVZnesek DDVZnesek vstopnega DDV/dan
10. 1. 202161.000,00 €50.000,00 €11.000,00 €11.000,00 €/1.825 dni = 6,03 €/dan

Izračun:

“Neupravičen odbitek DDV (od 10. 1. 2021 do 21. 1. 2022 = 376 dni)”“Upravičen odbitek DDV (od 22. 1. 2022 do 9. 1. 2026 = 1.449 dni)”
2.267,28 €8.737,47 €

Davčni zavezanec mora pri prodaji ali odtujitvi vozila na električni pogon, za katerega je uveljavil odbitek DDV v skladu s 66. b členom ZDDV-1, obračunati DDV.

Uporaba električnega službenega vozila za neposlovne namene

Obračun DDV

Če bo davčni zavezanec električno vozilo, za katerega je uveljavljal odbitek DDV, uporabljal za neposlovne namene, mora obračunati DDV po stopnji 22 %. Davčna osnova se izračuna na način, da se število kilometrov, opravljenih s službenim vozilom za zasebne namene, pomnoži z zneskom kilometrine (osnova za namene DDV = št. km za neposlovne namene x 0,37 €).

Davčni zavezanec je dolžan voditi evidenco o prevoženih kilometrih za neposlovne namene ter obračunati DDV za vsako davčno obdobje: koledarskega meseca, koledarskega trimesečja, koledarskega leta do najpozneje 31. decembra tekočega leta.

Obračun bonitete

Če delodajalec delavcu zagotovi osebno vozilo na električni pogon v uporabo za zasebne namene je potrebno obračunati boniteto, ki v prvem letu uporabe znaša:

  • 0,3 % od nabavne vrednosti vozila z DDV do 60.000,00 €;
  • 1,5 % od presežka nabavne vrednosti vozila z DDV nad 60.000,00 €.

Ob vsem je potrebno upoštevati še količino prevoženih kilometrov: do ali nad 500 km/mes ter z ali brez kritja stroškov polnjenja.

Zapis je prispevalo Vizija računovodstvo d.d. V kolikor želite nasvet ali pa bi se odločili za prenos vašega računovodstva k njim, jih kontaktirajte in z veseljem vam bodo pomagali ali pripravili ponudbo.

Več na www.vizija-racunovodstvo.si

Hitri vodič do učinkovitega uvajanja sprememb

“Spremembe so edina stalnica” – to še kako velja tudi v poslu. Preživijo namreč samo tista podjetja, ki so se sposobna hitro in neboleče prilagoditi spremenjenim zahtevam kupcev in trgu. Vemo pa, da to ni enostavno in da dolgoročno uspe le najboljšim.

upravljanje-sprememb-civer

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox