/Blog

Računovodski nasvet – poročili DDV-TBE in DDV-PD za 2023 (spletna prodaja)


Poročilo o skupni vrednosti dobav blaga na daljavo in opravljenih storitev za preteklo leto DDV-TBE (vir)

Obrazec predloži vsak davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji, ki opravlja TBE storitve in dobave blaga na daljavo osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež, stalno ali običajno prebivališče v drugih državah članicah, katerih znesek v preteklem koledarskem letu ne presega 10.000 EUR in je kraj obdavčitve teh storitev in dobav blaga na daljavo Slovenija.

Davčni zavezanec mora predložiti poročilo DDV-TBE do konca januarja tekočega leta za preteklo leto preko portala e-Davki. Obveznost predložitve velja za vsakega davčnega zavezanca, neglede na to, ali je identificiran za namene DDV v Sloveniji ali ne. Poročila ne oddaja zavezanec, ki je vključen v posebno opcijsko ureditev VEM.

Poročanje o prodaji blaga na daljavo v druge države članice za preteklo leto DDV-PD (vir)

Davčni zavezanec, ki s prodajami blaga na daljavo v druge države članice preseže vrednostni limit in ni vključen v posebno opcijsko ureditev VEM, mora poročati o letnem prometu, ki ga je dosegel v posamezni državi članici (država, ID za DDV v namembni državi članici, datum začetka in datum konca identifikacije, znesek prodaje).

Kadar torej dobavitelj obračunava DDV namembne države članice, se prodaja blaga na daljavo poroča tudi v obračunu DDV-O v polju 13 (Prodaja blaga na daljavo). Konec leta mora davčni zavezanec oddati poročilo o doseženem prometu v posamezni državi članici, od prodaje na daljavo preko obrazca DDV-PD. Rok za oddajo je 31. januar. V to poročilo se vključijo vsi pošiljčni posli iz Slovenije, kjer je bil obračunan tuji DDV.

Primer – vprašanje


S 1. 7. 2021 sem vključen v posebno ureditev VEM, pred tem sem bil identificiran za namene DDV v drugi državi članici zaradi preseženega praga pri prodaji blaga na daljavo. Ali moram predložiti obrazec DDV-PD, če sem vključen v posebno ureditev VEM. Ali moram predložiti tudi obrazec DDV-TBE?

Obrazec DDV-PD (poročilo o prodaji blaga na daljavo v druge države EU) odda davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga na daljavo končnim potrošnikom v druge države članice, v katerih so te dobave obdavčene in se davčni zavezanec ni odločil za uporabo posebne ureditve VEM, ampak se je v teh državah identificiral za namene DDV v splošno ureditev. Za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 bo davčni zavezanec posredoval poročilo DDV-PD, za obdobje od 1. 7. 2021, ko se je vključil v posebno ureditev VEM, pa bo transakcije, ki jih pokriva ta ureditev, vključil v posebni obračun DDV. O teh transakcijah ne poroča na obrazcu DDV-PD.

Obrazec DDV-TBE (poročilo o skupni vrednosti dobav blaga in opravljenih storitev iz drugega odstavka 30.f člena ZDDV-1) odda davčni zavezanec, ki opravlja telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve (v nadaljevanju TBE storitve) in dobave blaga na daljavo osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež, stalno ali običajno prebivališče v drugih državah članicah in skupna vrednost teh transakcij brez DDV v tekočem koledarskem letu ne presega zneska 10.000 EUR in tega zneska ni presegla niti v predhodnem koledarskem letu ter je kraj obdavčitve v Sloveniji. Obveznost predložitve obrazca DDV-TBE velja za vsakega davčnega zavezanca, ne glede na to, ali je identificiran za namene DDV v Sloveniji ali ne. Davčni zavezanec, ki se kljub nedoseganju praga 10.000 EUR vključi v posebno ureditev VEM ali se identificira za namene DDV v drugi državi članici, ne predloži obrazca DDV-TBE, mora pa to izbiro/pravila uporabljati najmanj v tekočem koledarskem letu in dveh naslednjih koledarskih letih.

Ureditev VEM s pogostimi vprašanji in odgovori – FURS

V kolikor ste zavezani za eno od zgoraj navedenih poročanj in bi želeli da poročilo za vas uredimo iz naše strani, nam morate pravočasno podati ustrezen zbirnik prodaje glede na zahtevane podatke iz obrazca.

Zapis je prispevalo Vizija računovodstvo d.d. V kolikor želite nasvet ali pa bi se odločili za prenos vašega računovodstva k njim, jih kontaktirajte in z veseljem vam bodo pomagali ali pripravili ponudbo.

Več na www.vizija-racunovodstvo.si

 

Hitri vodič do učinkovitega uvajanja sprememb

“Spremembe so edina stalnica” – to še kako velja tudi v poslu. Preživijo namreč samo tista podjetja, ki so se sposobna hitro in neboleče prilagoditi spremenjenim zahtevam kupcev in trgu. Vemo pa, da to ni enostavno in da dolgoročno uspe le najboljšim.

upravljanje-sprememb-civer

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox