/Blog

Računovodski nasvet – obvestilo o odmeri letnega dopusta

Kot delodajalci ste dolžni do 31. marca pisno obvestiti zaposlene o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. Zaposlene se lahko obvesti tudi po elektronski poti na njihov službeni elektronski naslov.

Dolžina letnega dopusta je odvisna od kriterijev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih, kolektivnih pogodbah oziroma internih aktih delodajalca.

Letni dopust ne sme biti krajši od štirih tednov, število dodatnih dni pa se razlikuje glede na osebne okoliščine zaposlenega. Iz odločbe naj bo razviden tako osnovni dopust kot tudi dodatni dnevi, ki pripadajo delavcu.

V kolikor ima delavec pravico do izrabe zgolj sorazmernega dela letnega dopusta, ima posledično pravico le do sorazmernega dela regresa.

Če delavec na primer ni zaposlen celotno koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta, in sicer 1/12 za vsak mesec zaposlitve. Če bi se delavec zaposlil 1. aprila, bi bil torej upravičen do 9/12 pripadajočega dopusta. Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa ne podaja konkretnega odgovora glede odmere letnega dopusta in regresa v primeru pričetka ali prenehanja delovnega razmerja tekom meseca. V praksi so se tako posledično oblikovala različna tolmačenja.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo mnenje, v katerem je moč razbrati, da bi bilo primerno regres odmeriti tudi za nedopolnjeni mesec v sorazmernem deležu.

Na spletni strani ZDS (Združenje delodajalcev Slovenije) lahko pridobite podatek o razvrstitvi v kolektivno pogodbo dejavnosti za vaše podjetje.

Opustitev obveznosti odmere letnega dopusta je opredeljena kot prekršek.

Nasvet je prispevalo podjetje Vizija računovodstvo d.d. Potrebujete še kakšen računovodski nasvet ali pomoč? Obrnite se na njih in z veseljem vam bodo pomagali.

7 vprašanj pred izbiro poslovno-računovodskega programa

Kako izbrati dober poslovni sistem in na katera vprašanja si morate odgovoriti, da boste izbrali primerno in celovito poslovno rešitev za svoje podjetje?

7-vprasanj-ki-si-jih-morate-zastaviti-cover-2

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox