Računovodski nasvet – novosti v letu 2020

gost Podjetja

S 1. 1. 2020 so pričele veljati določene zakonske spremembe na področju DDV, davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine in minimalne plače. Recimo jim kar davčna reforma 2020. Še enkrat bi vas radi seznanili z najpomembnejšimi spremembami posameznega področja.

DDV novosti:

 • skladiščenje blaga na odpoklic v drugi državi članici (novi 9. a člen ZDDV-1),
 • spremembe pri pridobitvah novih in rabljenih prevoznih sredstev (novi 93. a člen ZDDV-1),
 • pogoji za oprostitev DDV pri dobavi blaga v drugo državo članico (spremenjeni 46. ZDDV-1),
 • zaporedne (verižne) dobave blaga med državami članicami (novi 20. a člen UDDV-1),
 • nova nižja 5 % stopnja DDV za knjige, časopise, periodične publikacije, vključno s knjižnično izposojo (na fizičnih ali elektronskih nosilcih – nova priloga IV k ZDDV-1).

Davek od dohodkov pravnih oseb:

 • stopnja davka od dohodkov pravnih oseb ostaja nespremenjen in znaša 19 %,
 • omejitev v zvezi z znižanjem davčne osnove, s pokrivanjem preteklih izgub in koriščenjem olajšav za investiranje se prizna največ v višini 63 %.

Dohodnina:

 • nova večja splošna olajšava v višini 3.500 EUR (prej 3.302,70 EUR),
 • nova dohodninska lestvica (razredi in davčne stopnje),
 • obdavčitev najemnin je po novem 27,5 % (prej 25 %), normirani stroški so 15 % (prej 10 %),
 • obdavčitev dividend in obresti znaša po novem 27,5 % (prej 25 %),
 • višje so tudi davčne stopnje pri obdavčitvi dobička iz kapitala, vezane na čas trajanja imetništva kapitala.

Prispevek je prispevalo podjetje

V kolikor želite nasvet ali pa bi se odločili za prenos vašega računovodstva, jih kontaktirajte in z veseljem vam bodo pomagali ali pripravili ponudbo.

Lastništvo kapitala

2019

2020

< 5 let

25 %

27,5 %

5 – 10 let

15 %

20 %

10 – 15 let

10 %

15 %

15 – 20 let

5 %

10 %

> 20 let

neobdavčeno

neobdavčeno


Minimalna plača:

 • znesek minimalne bruto plače se za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020, določi na 940,58 EUR.

Prispevek je prispevalo podjetje Vizija računovodstvo d.d. Potrebujete še kakšen računovodski nasvet ali pomoč? Obrnite se na njih in z veseljem vam bodo pomagali.