/Blog

Računovodski nasvet – napoteni delavci od 1. 1. 2024 dalje

V Uradnem listu RS, št. 40/2023 z dne 3. 4. 2023, je bil objavljen Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1), ki je stopil v veljavo dne 18. 4. 2023. Posamezne določbe zakona glede pogojev za čezmejno izvajanje storitev, se začnejo uporabljati od 1. 1. 2024 dalje.

Med drugim gre za sprejete spremembe pravil o davčni obravnavi dohodkov delavcev, ki so napoteni na delo v tujino. O tej tematiki so na MF podali ustrezna pojasnila, ki so od julija dalje objavljena na spletni strani FURS (Vir).

Ena pomembnejših sprememb je osnova za obračun in plačilo prispevkov:

  • od 1. 1. 2024 se za izplačila plače za obdobje od vključno januar 2024 dalje za delavce napotene na delo v tujino v osnovo za obračun in plačilo prispevkov všteva celotna izplačana plača. Ukinja se izjema glede določitve (nižje) osnove za plačilo prispevkov zaposlenih oseb, vključenih v sistem socialnega zavarovanja v Republiki Sloveniji, v času napotitve v tujino. Povedano drugače, v primeru napotitev na delo v tujino se ukinja vštevanje primerljive plače za delo v Sloveniji v osnovo za obračun in plačilo prispevkov.
  • do 31. 12. 2023 velja, da je potrebno za namene pravilne določitve osnove za obračun prispevkov v primeru delavcev, napotenih na delo v tujino, ločiti zavarovance, ki so v času napotitve vključeni v zavarovanje po zavarovalni podlagi 001 (delavci v delovnem razmerju na območju RS) in zavarovance, ki so vključeni v zavarovanje po zavarovalni podlagi 002 (delavci, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, ki so bili poslani na delo v tujino in niso obvezno zavarovani po predpisih države, v katero so bili poslani). Osnova za plačilo prispevkov za zavarovance – napotene delavce v delovnem razmerju (zavarovalna podlaga 002) od izplačane plače je plača, ki bi bila prejeta za enaka dela v Sloveniji. To pomeni, da se v osnovo za obračun prispevkov teh delavcev ne všteva tisti del plače, ki jo prejmejo izključno zaradi napotitve na delo v tujino.

Več informacij: ZZZS.

Zapis je prispevalo Vizija računovodstvo d.d. V kolikor želite nasvet ali pa bi se odločili za prenos vašega računovodstva k njim, jih kontaktirajte in z veseljem vam bodo pomagali ali pripravili ponudbo.

Več na www.vizija-racunovodstvo.si

Hitri vodič do učinkovitega uvajanja sprememb

“Spremembe so edina stalnica” – to še kako velja tudi v poslu. Preživijo namreč samo tista podjetja, ki so se sposobna hitro in neboleče prilagoditi spremenjenim zahtevam kupcev in trgu. Vemo pa, da to ni enostavno in da dolgoročno uspe le najboljšim.

upravljanje-sprememb-civer

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox