Računovodski nasvet – Minimalna plača za leto 2020

gost Podjetja

Minimalna plača od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 znaša 940,58 EUR bruto.

Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače. Po novem so iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki, do katerih je delavec upravičen: delovna doba, izmensko delo, nadurno delo, praznično delo, stimulacija …

V minimalno plačo tudi ni dopustno všteti povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (prehrana med delom, prevoz na delo, stroški službenih potovanj …), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine …).

V določenih kolektivnih pogodbah dejavnosti ali pogodbah o zaposlitvi so izhodiščne plače delavcev pogosto nižje od zakonsko predpisane minimalne plače. V kolikor torej bruto plača brez dodatkov ni določena najmanj v višini minimalne plače, je treba razliko do zneska minimalne plače še doplačati.

Vsi dodatki se obračunavajo od osnovne bruto plače.

Primer za lažje razumevanje (Minimalna plača ni več enako Bruto plača):


 
 

2019

2020

Razlika

Minimalna plača

886,63

940,58

53,95

 
 
 
 

Izračun:

Plača 12-2019

Plača 01-2020

 

Osnovna bruto plača

700,00

700,00

 

Dodatki (minulo delo, nočno delo…)

100,00

100,00

 

Doplačilo do minimalne plače

86,63

240,58

 

Bruto plača

886,63

1.040,58

153,95

Prispevki na plačo (16,1 % na bruto)

142,75

167,53

 

Strošek delodajalca

1.029,38

1.208,11

178,73


V kolikor delodajalec delavcu ne izplača plače v skladu z določbami Zakona o minimalni plači (ZMinP), stori prekršek, ki se kaznuje z globo. Pričakovati je poostren inšpekcijski nadzor nad pravilnostjo obračunavanja plač in izplačili … (Vir).


Prispevek je prispevalo podjetje Vizija računovodstvo d.d. Potrebujete še kakšen računovodski nasvet ali pomoč? Obrnite se na njih in z veseljem vam bodo pomagali.