/Blog

Računovodski nasvet – minimalna plača za leto 2020

Minimalna plača od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020 znaša 940,58 EUR bruto.

Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače. Po novem so iz minimalne plače izvzeti vsi dodatki, do katerih je delavec upravičen: delovna doba, izmensko delo, nadurno delo, praznično delo, stimulacija …

V minimalno plačo tudi ni dopustno všteti povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (prehrana med delom, prevoz na delo, stroški službenih potovanj …), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine …).

V določenih kolektivnih pogodbah dejavnosti ali pogodbah o zaposlitvi so izhodiščne plače delavcev pogosto nižje od zakonsko predpisane minimalne plače. V kolikor torej bruto plača brez dodatkov ni določena najmanj v višini minimalne plače, je treba razliko do zneska minimalne plače še doplačati.

Vsi dodatki se obračunavajo od osnovne bruto plače.

Primer za lažje razumevanje (Minimalna plača ni več enako Bruto plača):
20192020Razlika
Minimalna plača886,63940,5853,95
Izračun:Plača 12-2019Plača 01-2020
Osnovna burto plača700,00700,00
Dodatki (minulo delo, nočno delo…)100,00100,00
Doplačilo do minimalne plače86,63240,58
Bruto plača886,631.040,58153,95
Prispevki na plačo (16,1 % na bruto)142,75167,53
Strošek delodajalca1.029,381.208,11178,73

V kolikor delodajalec delavcu ne izplača plače v skladu z določbami Zakona o minimalni plači (ZMinP), stori prekršek, ki se kaznuje z globo. Pričakovati je poostren inšpekcijski nadzor nad pravilnostjo obračunavanja plač in izplačili … (Vir).

Prispevek je prispevalo podjetje Vizija računovodstvo d.d. Potrebujete še kakšen računovodski nasvet ali pomoč? Obrnite se na njih in z veseljem vam bodo pomagali.

7 vprašanj pred izbiro poslovno-računovodskega programa

Kako izbrati dober poslovni sistem in na katera vprašanja si morate odgovoriti, da boste izbrali primerno in celovito poslovno rešitev za svoje podjetje?

7-vprasanj-ki-si-jih-morate-zastaviti-cover

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox