/Blog

Računovodski nasvet – hranjenje dokumentacije po bilancah

Ko je obdobje bilanc za preteklo poslovno leto mimo, se nam ponavadi poraja vprašanje, koliko časa se hrani določena dokumentacija. To določajo različni predpisi (ZGD, SRS, ZDavP, DDV).

Spodaj navajamo roke hrambe.

Trajna hramba:

  • letna poročila (bilance),
  • plačilne liste in vse kar je povezano z obračunom plač,
  • knjiga sklepov,
  • glavna knjiga in dnevnik.

Za dobo 20 let (in 4 mesece) se hranijo:

  • pogodbe in računi za nakup in prodajo nepremičnin,
  • register osnovnih sredstev.

Za dobo 10 let (in 4 mesece) se hrani:

Vsa dokumentacija, ki ni v sklopu trajne hrambe in dobi 20 let in je bila med letom dostavljena v računovodstvo. Sem torej spada celotna dokumentacija za knjiženje poslovnih dogodkov, kot so  izdani računi, prejeti računi, pogodbe o nakupih in prodaji kratkoročnih finančnih naložb in najemu kratkoročnih posojil, obračuni, transakcijski računi.

Nasvet je prispevalo podjetje Vizija računovodstvo d.d.. Za več koristnih nasvetov jih lahko najdete na kontaktih, ki so navedeni na tej spletni strani.

Se tudi vam zdijo navedeni roki občutno predolgi? Ste vedeli, da lahko dokumente hranite tudi elektronsko? Če vas zanima kako (poleg še nekaj koristnih nasvetov za učinkovitejše poslovanje) se lahko uskladimo za pogovor ob kavi – tukaj nam lahko sporočite, kdaj bi vam odgovarjalo.

7 vprašanj pred izbiro poslovno-računovodskega programa

Kako izbrati dober poslovni sistem in na katera vprašanja si morate odgovoriti, da boste izbrali primerno in celovito poslovno rešitev za svoje podjetje?

7-vprasanj-ki-si-jih-morate-zastaviti-cover

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox