/Blog

Računovodski nasvet – čakanje na delo in obveznosti delodajalca

V skladu z 31. členom Zakona ZIUZEOP mora delodajalec v obdobju čakanja na delo delavcu, ki je prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje, izplačevati nadomestilo plače v višini 80 % njegove povprečne plače v zadnjih treh mesecih (neto plačo ter akontacijo dohodnine brez plačila prispevkov). Nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače.

Izplačano nadomestilo plače (tako neto kot dohodnina) se delodajalcu iz strani RS povrne v celotni višini izplačanega nadomestila v kolikor znesek ne presega višine povprečne plače v RS za leto 2019 (1.753,84 €) zmanjšanega za prispevke zavarovanca.

V času prejemanja povračil delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela, če delo lahko opravi z delavci na čakanju.

Če delodajalec delavca (na čakanju ali zaradi višje sile) pozove na delo, mora o tem predhodno seznaniti Zavod RS za zaposlovanje.

Delodajalec, ki Zavoda RS za zaposlovanje ne seznani, da je delavec nastopil z delom, mora prejeta sredstva v celoti vrniti v trikratni višini.

Ker se Vladni ukrepi postopoma ukinjajo, opozarjamo na pravočasno prijavo na zavod.

Pred uveljavitvijo je tudi nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), ki bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Do pomoči bodo po novem upravičeni vsi samozaposleni tudi tisti, ki niso v celoti vključeni v zavarovanje za polni zavarovalni čas in sicer v sorazmerju glede na ure zavarovanja. Velja tako za prejem temeljnega dohodka kot oprostitev prispevkov za čas od 13. marca dalje (retroaktivno). V primeru, da bodo njihovi letni prihodki v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 upadli za več kot 10 %, jim prejete pomoči ne bo potrebno vračati.

O vseh preostalih podrobnostih glede sprememb Zakona ZIUZEOP-A, ki bo stopil v veljavo v začetku meseca maja 2020, vas bomo kot do sedaj sproti seznanjali na naši spletni strani:

Nasvet je prispevalo podjetje Vizija računovodstvo d.d. Potrebujete še kakšen računovodski nasvet ali pomoč? Obrnite se na njih in z veseljem vam bodo pomagali.

Produktivno delo od doma

Raziskave kažejo, da delo od doma lahko produktivnost poveča za do 13 %, zadovoljstvo s službo pa za 24 %. Kar 61 % pravi, da so glasni sodelavci najbolj moteč dejavnik pri delu in velika večina zaposlenih raje dela samih. A ta korak ni tako enostaven, kot se najprej zdi. Zato smo zbrali nekaj koristnih nasvetov, ki vam bodo pri tem pomagali.

produktivno-delo-od-doma-cover

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox