/Blog

Obdavčitev daril ob koncu leta

Mesec obdarovanj poleg veselja prinaša tudi nekaj potrebne pozornosti na na posebnosti davčne obravnave daril, danih zaposlenim, njihovim otrokom ter poslovnim partnerjem v tem prazničnem mesecu.​​

Zaposlenim ob koncu leta podarite majhno pozornost:

 • kadar je vrednost darila zaposlenemu manjša od 15 eur se tako darilo ne obdavči (ni boniteta);
 • DDV se ne prizna kot vstopni;
 • strošek darila se šteje kot davčno nepriznan odhodek.

Za otroke vaših zaposlenih v mesecu decembru organizirate obdarovanje:

 • za otroke zaposlenih, ki niso starejši od 15 let in vrednost darila ne presega 42 eur, se darilo ne obdavči (če so omenjeni pogoji preseženi, se darila štejejo kot boniteta, ki jo je potrebno obračunati staršu otroka);
 • DDV se ne prizna kot vstopni;
 • strošek je v celoti davčno priznan.

Ob koncu leta obdarite poslovne partnerje ali zunanje sodelavce:

 • neobdavčeno, če vrednost darila ne presega 42 eur (enkratno darilo) oz. če skupna vrednost vseh daril, podarjenih v davčnem letu ne presega 84 eur;
 • DDV se prizna kot vstopni, če vrednost darila ne preseže 20 eur (družba jih podari v okviru opravljanja dejavnosti občasno in ne istim osebam);
 • strošek je davčno priznan v velikosti 60 % (strošek reprezentance).

Kot darilo poslovnemu partnerju (fizični osebi) se ne šteje vrednost pogostitve, ki je namenjeno izvajanju poslovne aktivnosti in se pripozna kot strošek reprezentance na podlagi verodostojne listine. Zaradi morebitne kasnejše potrebe po dokazovanju upravičenosti, se priporoča na hrbtni strani računa pripisati osebe, ki so bile deležne pogostitve (poslovnega kosila, večerje).

Darilo lastniku podjetja:

 • se obdavči z dohodnino, strošek ni davčno priznan, DDV se ne prizna kot vstopni;
 • družbeniku, lastništvo do 25 %, obdavčeno kot drug dohodek po stopnji 25 %, se všteva v letno osnovo za dohodnino;
 • družbeniku, lastništvo 25 % ali več, obdavčeno kot prikrito izplačilo dobička po stopnji 25 %, se ne všteva v letno osnovo za dohodnino.

Zapis je prispevalo Vizija računovodstvo d.d. V kolikor želite nasvet ali pa bi se odločili za prenos vašega računovodstva k njim, jih kontaktirajte in z veseljem vam bodo pomagali ali pripravili ponudbo.

Več na www.vizija-racunovodstvo.si

Skrivnosti motivirane ekipe

Motivirani zaposleni so eden bistvenih pogojev za uspešnost podjetja. Povzemamo 6 najpogostejših razlogov za nizko motiviranost in 8 pristopov za izboljšanje motivacije. Temu smo dodali še poglavje o team buildingu ter posebno poglavje o letnih razgovorih z zaposlenimi. Vse skupaj pa opremili s konkretnimi in praktičnimi predlogi.

skirvnosti-motivirane-ekipe-cover-2

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox