/Blog

Kako pridemo do denarja iz d.o.o. v kolikor ni nobenega zaposlenega?

Ste lastnik podjetja v katerem nimate nobenega zaposlenega. Seveda se postavlja vprašanje: “Kako lastnik lahko izplača denar iz takega podjetja?”

Namreč d.o.o. je kapitalska družba in lastnik ne razpolaga prosto z denarjem na transakcijskem računu. V tem je velika razlika med lastnikom d.o.o. in lastnikom s.p.-ja (s.p. je osebna družba). Lastnik s.p.-ja lahko kadarkoli dvigne denar iz poslovnega računa in ga uporabi za osebne namene. In ta denar je v osnovi neobdavčen (dejansko sicer je, vendar to ni predmet našega prispevka). V primerjavi s tem, je neobdavčeno izplačilo denarja v d.o.o. skoraj nemogoče.

Seveda, tukaj ne govorimo o morebitnem posojilu, ki ga da podjetje lastniku. To je sicer ena ob enostavnih operacij, ampak vedno moramo imeti pred očmi, da je posojilo potrebno vrniti. Ker v tem primeru gre za povezane osebe, moramo obračunati obresti vsaj v višini priznane obrestne mere. Katere so priznane obrestne mere in kako se izračunajo poglejte tukaj.

Poglejmo še druge načine izplačila. V glavnem so vsi obdavčeni.

Izplačilo udeležbe v dobičku

Prvi način izplačila denarja je izplačilo udeležbe v dobičku. Izplačilo je obdavčeno z 25% dohodnine in obračun je cedularen. Torej ne gre v končni obračun dohodnine. Kako se obračuna udeležba v dobičku, osnove, stopnje, transakcijske račune in sklice lahko vidite tukaj. Na eDavke oddate obrazec REK-2

Opozarjamo vas, da na ta način lahko izplačate zgolj nerazporejen dobiček tekočega in preteklih let. To pomeni, da lahko izplačate zgolj tisti dobiček, za katerega ste obračunali in plačali davek od dohodkov pravnih oseb. Kot vemo, sedaj veljavna stopnja davka je 19%. Sicer z olajšavami, je lahko efektivna stopnja obdavčitve nižja. Ampak, ko izplačujemo udeležbo v dobičku, moramo tudi to vzeti v zakup.

Poslovodska pogodba

Lastnik podjetja lahko sklene tudi poslovodsko pogodbo. Katere prispevke in dohodnino obračunamo lahko vidimo tukaj. Pri tem se smatra, da je lastnik zaposlen drugje (zavarovane osebe po drugi podlagi). Zadeva velja tudi za upokojence, ki se pogosto pojavljajo kot lastniki podjetij.

Ker gre tukaj za drugi prihodek iz delovnega razmerja, na eDavke oddamo REK-1 obrazec. V tem primeru lahko izplačate tudi kilometrine in dnevnice, ki so neobdavčena izplačila.

Izplačilo ni cedularno, torej gre v končni obračun dohodnine.

Pogodba o prokuri

Ta vrsta izplačila je zelo podobna poslovodski pogodbi. Razlika je v tem, da se pri obračunu dohodnine upošteva 10% normiranih stroškov. Poleg tega, so pooblastila prokurista bolj omejena od pooblastil poslovodje. Namreč, pogodba o poslovodenju pomeni, da poslovodja vodi podjetje in ga zastopa. Za razliko od tega prokurist zgolj zastopa podjetje. Obračun prispevkov in dohodnine lahko vidite tukaj. Na eDavke oddamo REK-2 obrazec. Ker to izplačilo že vsebuje 10% normiranih stroškov, morebitna neobdavčena izplačila niso možna.

Izplačilo ni cedularno in gre v končni obračun dohodnine.

V primeru poslovodske pogodbe oz. prokuri, je potrebno upoštevati tudi pravne vidike takih izplačil. Če ste edini lastnik podjetja, je izplačilo prokure vprašljivo. Namreč podjetje mora imeti direktorja. Kot smo videli, prokurist zgoj zastopa podjetje in ga ne vodi.


Kot vidimo, morebitnih načinov izplačila ni veliko. Pa še vsa so obdavčena. Izjema so zgolj potni stroški, ki jih lahko izplačujemo pri poslovodskih pogodbah. Seveda, tukaj imamo še druga izplačila, ki so lahko zgolj posredno povezana z lastništvom podjetja. To so najemnine, avtorske pogodbe ipd. Za vsa izplačila je pomembno, da morajo biti ustrezno dokumentirana z pogodbami. V praksi se izkaže, da je to ponavadi največja težava.

V kolikor vas zanimajo še drugi načini izplačila (ali nasveti iz drugih področij), se lahko obrnete na računovodski servis Convex in se dogovorite za sestanke, kjer boste ob kavi našli najbolj ustrezno rešitev.

Hitri vodič do učinkovitega uvajanja sprememb

“Spremembe so edina stalnica” – to še kako velja tudi v poslu. Preživijo namreč samo tista podjetja, ki so se sposobna hitro in neboleče prilagoditi spremenjenim zahtevam kupcev in trgu. Vemo pa, da to ni enostavno in da dolgoročno uspe le najboljšim.

upravljanje-sprememb-civer

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox