/Blog

8 informativnih izračunov stroška dela

Poslovno srečanje, sestanek, naključno ali pa namerno zbrana družba podjetnikov, različnih branž in velikosti poslovanja. Tematika pogovora raznolika, poleg aktualnih tem se večinoma debata vrti okoli prometa ali pa stroškov poslovanja. Izmenjava praks, primeri, diskusija se seveda razvija.

Ker sem bila edina iz davčno-računovodskega področja, me eden od navzočih vpraša, kaj se mu kot majhnemu podjetniku bolj splača, ko išče pomoč oz. delovno silo samo za določen čas ali pa zgolj za projekt.

Ker nosim svojo pisarno in vsa potrebna orodja tudi na sestanke, sem med debato prisotnih hitro pripravila nekaj primerjalnih izračunov, medtem ko je ena izmed udeleženk, pravna strokovnjakinja za HR, pojasnila definicijo delovnega razmerja.

Pet elementov delovnega razmerja

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v prvem odstavku četrtega člena z naslovom “definicija delovnega razmerja”navaja elemente delovnega razmerja:

Delovno razmerje je razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca.”

Bistveni elementi delovnega razmerja so torej:

  1. Prostovoljna vključitev delavca v organiziran delovni proces delodajalca
  2. Delo za plačilo
  3. Osebno delo
  4. Nepretrgano opravljanje dela
  5. Delo po navodilih in pod nadzorstvom delodajalca

Če obstajajo elementi delovnega razmerja v skladu s 4. členom ZDR-1, se delo ne sme opravljati na podlagi pogodb civilnega prava, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Pa poglejmo, koliko vas stane redna zaposlitev delavca in koliko druge oblike, če izhajamo iz primera, da izplačate neto 1.000 eur.

Podjemna pogodba

Če je nekdo redno zaposlen drugje in za vas dela na podlagi podjemne pogodbe, bo vaš strošek 1.847,66 eur. Če pa oseba ni zavarovana na drugi podlagi, pa znaša ta strošek 2.199,17 eur, ker so v tem primeru višji prispevki.

Pomembno pri tej obliki sodelovanja je tudi to, da niso izpolnjeni elementi delovnega razmerja.

Avtorska pogodba

Če boste z nekom sklenili avtorsko pogodbo, je spet pomembno, ali je ta oseba že kje zaposlena ali ne. Če je zaposlen drugje, znaša strošek za vaše podjetje 1.503,92 eur. Če pa delavec nima druge zavarovalne osnove, bo strošek delodajalca 1.790 eur.

Tudi pri tej obliki sodelovanja je pomembno, da niso izpolnjeni elementi delovnega razmerja.

Študentsko delo

Pri izračunu je upoštevan DDV in dejstvo, da delodajalec nakaže znesek v 3. delih oz. napotnicah, saj mora drugače študent pri enkratnem izplačilu 1.000 eur plačati še 25% akontacijo dohodnine.

Pomebno: najnižja bruto urna postavka od februarja 2021 znaša 5,89 eur oz. 4,89 neto.

Delo preko s.p.

Pri tej obliki sodelovanja je izjemno pomembno, da niso izpolnjeni elementi delovnega razmerja, kar pomeni prostovoljno vključitev v organizira delovni proces, plačilo za delo, osebno opravljanje dela po navodilih nadrejenega in pod nadzorom delodajalca.

Gre za najugodnejšo obliko sodelovanja, saj v primeru, da samostojni podjetnik še ni zavezanec za DDV, izstavi račun v znesku 1.000 eur; v primeru, da pa je zavezanec, znaša skupni znesek računa 1.220 eur, si pa lahko znesek ddv 220 eur odbijate od svoje osnove, če ste seveda tudi vi zavezanec.

Redna zaposlitev

Pri obračunu redno zaposlenega se upošteva dejstvo, da gre za zaposlitev za nedoločen čas, pri tem pa niso upoštevane nobene dodatne olajšave, zgolj splošna davčna.

Pozor: pri sklenitvi pogodbe za določen čas ne smete pozabiti, da morate delavcu ob poteku pogodbe izplačati odpravnino ter sorazmerni delež regresa.

Pri izplačilu neto plače 1.000 eur, z upoštevanjem splošne davčne olajšave, pomeni za delodajalca strošek 1.718,63 eur (to je bruto II).

Najem kadra preko kadrovske agencije

Delavcu, ki ga najamete preko agencije, pripada enaka plača kot redno zaposlenemu na istem delovnem mestu, morate pa kadrovski agenciji plačati provizijo za posredovanje.

Če pa podjetje samo najde delavca, ki pa se vseeno zaposli prek agencije (payrolling), pa je provizija nekoliko nižja, do 10%. Provizija v povprečju znaša od 9 do 14 %, pri izračunu je upoštevana hipotetična 10%.

Občasno in začasno delo upokojenca

Če najamete upokojenca, morate upoštevati posebne pogoje: minimalna urna postavka znaša 5,50 eur, upokojenec pa lahko dela le 60 ur v koledarskem mesecu.

Dela lahko tudi pri več delodajalcih, le mesečnih omejitev ur se mora držati in letno zaslužek ne sme preseči 8.235,53 eur (uredba za velja od 1.3.2021 do 28.2.2022).

Poslovodenje in prokura (vodstveni kader)

Strošek poslovodne pogodbe je odvisen od tega, ali je prejemnik dohodka zaposlen ali upokojen. Strošek je v tem primeru 1.557,45 eur, če je pa je brezposeln, pa znaša strošek 1.866,39 eur. Pozor: gre samo za izplačilo za vodenje poslov in ne za opravljanje dela.

Izplačilo prokure: ko prokurist le zastopa podjetje, obračuna se dohodek o zastopanju. Če je prokurist zaposlen/upokojen, znaša strošek 1.494 eur, pri nezavarovani osebi pa 1790 eur.

Avtorica prispevka je ga. Doroteja Burlak, direktorica Agencije 5ka, ki nudi celovite knjigovodske in računovodske storitve, svetovanje, ureditev registracijskih postopkov in dokumentacije, ipd. Več na LinkedIn in Instagram-u.

Informativne izračune plač (in tiste prave) najlažje izvedete s pomočjo namenskih orodij – seveda tudi v AccountingBox, ki ga lahko brezplačno preizkusite na tej povezavi.

Hitri vodič do učinkovitega uvajanja sprememb

“Spremembe so edina stalnica” – to še kako velja tudi v poslu. Preživijo namreč samo tista podjetja, ki so se sposobna hitro in neboleče prilagoditi spremenjenim zahtevam kupcev in trgu.

upravljanje-sprememb-civer

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox