/Blog

6 osnovnih nasvetov za učinkovito vodenje ekipe

Zadnje leto je prineslo številne izzive in med njimi je bil za podjetja nedvomno tudi nenaden prehod na delo od doma. Če smo problem komunikacije in sestankov dokaj hitro rešili s Skypi, Slacki in Zoomi, pa je vodenje ekipe na daljavo zahtevalo drugačne pristope.

Zbrali smo 6 nasvetov, ki vam lahko pomagajo pri učinkovitem vodenju – v živo ali na daljavo.

1. Omogočite direktno in transparentno komunikacijo z ekipo

Učinkovite komunikacijske veščine so potrebne za zagotovitev jasnosti nalog, rokov in ciljev v celotni ekipi. Preglednost omogoča ekipi, da se osredotoči na svojo produktivnost in sodelovanje.

Na drugi strani slaba digitalna komunikacija zmanjšuje moralo in produktivnost zaposlenih ter negativno vpliva na zadovoljstvo strank.

2. Ponudite jasno vizijo

Vodje pogosto lahko odvrnejo fokus od svojih prvotnih ciljev z lastnimi vsakodnevnimi nalogami in vsakdanjimi težavami v skupini, ne glede na to, ali so veliki ali majhni. Vodja, ki izgubi fokus, lahko zmede zaposlene.

S transparentno zapisanimi zadolžitvami in roki je zaposlen sam na tekočem z njimi in nadrejeni se lahko posveti svojim nalogam.

3. Spodbujajte skupinsko in medoddelčno sodelovanje

Kar 2,3-krat večja verjenost je, da bodo zaposleni, ki se počutijo kot del tima bolje angažirali na svojem delovnem mestu. Če torej timsko delo vodi do angažiranih zaposlenih, kaj potem gradi timsko delo?

Učinkovito sodelovanje. Dobro sodelovanje med člani ekipe zagotavlja pravočasno izvedbo projektov brez konfliktov.

Upravljavci lahko za sledenje projektov uporabljajo platforme s prilagodljivo predlogo. Vsi, ki sodelujejo v projektu, lahko nato hitro spremljajo naloge, roke in spremembe.

4. Spretno dodeljujte naloge

Pričakuje se, da bo vodja naloge dodeljeval zaposlenim na podlagi spretnosti, izkušenj in usposobljenosti. Zaupati mora, da lahko vsak član ekipe pravočasno opravi dodeljene naloge.

V idealnem primeru bi moral imeti vsak član ekipe pravično delovno obremenitev. Toda mnogi dobri vodje ne uspejo pravilno dodeliti nalog. Dejansko se 21% zaposlenih “večino časa” počuti preobremenjenih. Nepravilno dodeljevanje nalog lahko povzroči izgorelost zaposlenih. Raziskava Gallupa je pokazala, da je “neobvladljiva delovna obremenitev” druga na seznamu razlogov, ki jih zaposleni navajajo zaradi izgorelosti.

Torej, kako vodja zagotovi, da članu ekipe ne dodeli več, kot zmore? Odgovor je pregled nalog za vsakega člana ekipe in njihovih rokov.

5. Dajte povratne informacije in priznanje

Konstruktivne povratne informacije nudijo vpogled v področja, na katerih so potrebne izboljšave tako za zaposlene kot za vodje. Zaposlenim daje jasno sliko, kje stojijo in kam so usmerjeni.

Spremembe, na katere vplivajo te informacije, lahko zaposlenim, menedžerjem in ekipi pomagajo do boljšega delovanja in vzpostavljanja zaupanja.
Učinkoviti vodje si morajo zagotoviti čas za dosledne povratne informacije. Raziskave kažejo, da si zaposleni želijo rednih povratnih informacij. 92% meni, da želi več kot letni pregled uspešnosti in 72% si želi vsaj mesečnih pregledov.

Drug kritičen vidik povratnih informacij je priznanje. Cenitev prizadevanj in dosežkov članov ekipe pomembno vpliva na moralo zaposlenih, pomanjkanje priznanja opravljenega dela pa lahko vodi do izgorelosti. Nedavna študija navaja, da zmanjšanje priznavanja (tako dajanja kot prejemanja) poveča verjetnost izgorelosti za 45% in 48%.

6. Premagajte delovne izzive na daljavo

Delo na daljavo je pot prihodnosti. Po ocenah bo do konca leta 2021 25-30% ameriške delovne sile več kot enkrat na teden delalo od doma.

Vodja pa mora pred samim delom s timom na daljavo najprej rešiti izzive upravljanja članov virtualne ekipe. Nekatera pogosta težavna področja vključujejo razporejanje in napačno komuniciranje.

Poleg uporabe programske opreme za premagovanje operativnih izzivov morajo upravitelji prepoznati tudi druge potrebe svojih oddaljenih sodelavcev. Omenili smo, da so povratne informacije so ključnega pomena, kar velja tudi za oddaljene delavce. Raziskave kažejo, da je bilo za zaposlene na daljavo, ki so v zadnjem tednu prejeli dobre povratne informacije, 4,6-krat bolj verjetno, da bodo dobro sodelovali z ekipo.

Izkoristite tehnologijo

Učinkovito in uspešno vodenje ekipe je torej kombinacija veščin in ustreznih orodij. Med slednjimi velja izpostaviti Monday, ki je izredno prilagodljiva platforma za vodenje ekipe, nalog in projektov. Brezplačno ga lahko preizkusite na spodnji povezavi.

Avtorica prispevka je Mojca Spajzar Dimec s podjetja Soluma, ki se ukvarja z razvojem programske opreme, ki podjetjem pomaga pri izzivih, povezanih z upravljanjem poslovnih procesov.

Skrivnosti motivirane ekipe

Motivirani zaposleni so eden bistvenih pogojev za uspešnost podjetja. Povzemamo 6 najpogostejših razlogov za nizko motiviranost in 8 pristopov za izboljšanje motivacije. Temu smo dodali še poglavje o team buildingu ter posebno poglavje o letnih razgovorih z zaposlenimi. Vse skupaj pa opremili s konkretnimi in praktičnimi predlogi.

skirvnosti-motivirane-ekipe-cover

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox