/Blog

Računovodski nasvet – regres za letni dopust 2023


Delavec, ki ima pravico do letnega dopusta, ima v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih tudi pravico do regresa za letni dopust, in sicer najmanj v višini minimalne plače, ki od 1. 1. 2023 znaša 1.203,36 EUR bruto. Pri izplačilu regresa gre za neto znesek, ki je na dan izplačila prost plačila vseh prispevkov in dohodnine do višine 100 % povprečne mesečne plače v RS. Morebitno neizplačilo se smatra za prekršek.

Do kdaj mora biti izplačan regres 2023?

Delodajalec mora regres izplačati najkasneje do 1. julija 2023. V primeru nelikvidnosti delodajalca se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra 2023.

Višina regresa

Zakon o delovnih razmerjih določa minimalno višino regresa, ki za leto 2023 znaša 1.203,36 EUR bruto. Drugačen minimalni regres pa lahko določa kolektivna pogodba, drug zakon ali interni akt delodajalca. Izplačilo regresa do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne bruto plače RS, ki trenutno znaša 2.132,58 EUR (Vir), je regres neobdavčen. V izogib morebitni kasnejši obdavčitvi opozarjamo na previdnost pri izplačilu maksimalnega neobdavčenega regresa, saj bo končni podatek o obdavčitvi vezan na povprečno letno plačo v RS za leto 2023 (samo za informacijo: PP v RS za leto 2022 je znašala 2.023,92 EUR).

Sorazmerni del regresa 2023

V primeru, da ima delavec pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta, mu pripada sorazmerni del regresa (medletna prekinitev delovnega razmerja, zaposlitev za določen čas). Sorazmerni del regresa pripada tudi osebi, ki se zaposli po 1. 7. (izplačilo do konca leta). V kolikor ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1 (starševsko varstvo, invalidi idr.). V teh primerih je upravičen do celotnega regresa, kot če bi delal polni delovni čas.

Izplačilo regresa v dveh ali več delih

V kolikor se delodajalec odloči, da bo do 1. julija izplačal regres v dveh ali več delih in znesek skupaj ne presega 100 % povprečne plače RS, je regres neobdavčen. Če pa bo delodajalec do 1. julija izplačal minimalni regres ter naknadno še npr. 500,00 EUR, se ta drugi del regresa obravnava kot neobdavčeno le pod pogojem, da je podjetje nelikvidno. Takšno izplačilo drugega dela regresa mora biti izvršeno do najkasneje 1. novembra, sicer se bo to izplačilo štelo kot drugi dohodek iz delovnega razmerja, ki se v celotnem znesku všteva v davčno osnovo.

Podrobnejši opisi – FURS (Vir)

Zapis je prispevalo Vizija računovodstvo d.d. V kolikor želite nasvet ali pa bi se odločili za prenos vašega računovodstva k njim, jih kontaktirajte in z veseljem vam bodo pomagali ali pripravili ponudbo.

Več na www.vizija-racunovodstvo.si

Skrivnosti motivirane ekipe

Motivirani zaposleni so eden bistvenih pogojev za uspešnost podjetja. Povzemamo 6 najpogostejših razlogov za nizko motiviranost in 8 pristopov za izboljšanje motivacije. Temu smo dodali še poglavje o team buildingu ter posebno poglavje o letnih razgovorih z zaposlenimi. Vse skupaj pa opremili s konkretnimi in praktičnimi predlogi.

skirvnosti-motivirane-ekipe-cover-2

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox