Davčne spremembe v letu 2020

gost Računovodje

Nihče računovodstvu ne more očitati, da se ne spreminja na področju vsebine, ki jo računovodja mora poznati. Če ne drugače, že spremembe zakonodaje zahtevajo nenehno izobraževanje in drugačne pristope.

Zato smo veseli, da vam lahko pomagamo tudi na tem področju. Z vami namreč ekskluzivno delimo posnetek spletnega seminarja s pregledom letnega poročila 2019.

Predavateljica je ga. Silva Koritnik Rakela, bivša pooblaščena revizorka z dolgoletnimi izkušnjami z mednarodnimi podjetji in strokovnjakinja iz poznavanja MSRP in SRS. Trenutno vse svoje znanje usmerja v ustvarjanje učnih e-gradiv in v predavanja v živo in na spletu.


Posnetek je del paketa spletnih seminarjev DAVČNE SPREMEMBE V 2020, ki ga najdete na spletni strani Izobraževalne hiše Cilj. Vsebuje predavanja petih izkušenih svetovalk in predavateljic, vključuje pa naslednja področja:

  • novela ZDDV-1K (mag. Tanja Urbanija)
  • novela ZDDPO-2R (mag. Barbara Guzina)
  • novela ZDoh-2V in ZDDOIFI-A (Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.)
  • novela ZMinP-B (doc. dr. Lidija Robnik)
  • letno poročilo 2019 (Silva Koritnik Rakela, univ. dipl. ekon.)

Posnetke spremljajo tudi prosojnice in priloge, ki vam bodo v praksi v veliko pomoč. Več informacij najdete na spodnji povezavi.

Posnetki spletnih seminarjev DAVČNE SPREMEMBE V 2020