/Blog

8 pristopov za izboljšanje motivacije zaposlenih

Zgolj 2 od 10 zaposlenih ocenjujeta, da je podjetje organizirano na način, ki bi jih motiviral za (pre)seganje zastavljenih ciljev. Se štejete v 20 %, ki ima to srečo? Kam mislite, da bi se uvrstili vaši sodelavci, podrejeni, zaposleni?

Kaj je motivacija?

Gre za je izredno kompleksen pojav, ki je posledica kombinacije tako notranjih kot tudi zunanjih vplivov in dejavnikov (npr. intelektualni, čustveni, biološki, socialni, ipd.).

“Motivacija je zavzetost zaposlenega, da uspešno zaključi aktivnosti, povezane s svojim delovnim mestom. Je interni nagon, ki povzroči, da zaposleni opravlja svoje delo.”

Pomembnost in koristi motivacije na delovnem mestu

Motivacija vodstvu podjetja omogoča doseganje poslovnih ciljev, saj motivirana delovna sila pomeni večjo produktivnost in posledično boljše rezultate.

A nikakor ne gre spregledati učinkov dobre motivacije tudi na zaposlene. Med glavnimi koristmi, ki so posledica uspešnega motiviranja, lahko štejemo:

 • povečano zvestobo zaposlenih,
 • večjo predanost delu,
 • večje zadovoljstvo,
 • razvoj zaposlenih, in
 • povečano učinkovitost.

Najpogostejše napake, ki vodijo v nizko motiviranost zaposlenih

 1. Slaba interna komunikacija: Je eden najopaznejših znakov slabe kulture v podjetju. Neposlušnost vodstva za komentarje in ideje zaposlenih je neposreden vzrok za težko in mučno komunikacijo. Delavcev ne sme biti strah izraziti svojega mnenja.
 2. “Micromanagement”: Če vodstvo nenehno nadzira, to pri zaposlenih povzroči napetost in občutek pritiska, kar vodi v počasnejše delo. Nezaupanje, nadzor, sankcioniranje in nejasna navodila so poglavitni razlogi za slabo motivacijo pri delu.
 3. Nezdrava tekmovalnost: Čeprav je nekaj tekmovalnosti dobrodošlo in prispeva k boljšim rezultatom, pa je meja včasih izredno tanka – preveč tekmovalnosti ima lahko tudi negativen učinek in poslabša odnose med oddelki in zaposlenimi. Rezultati tovrstnega vzdušja vključujejo od ne privoščljivosti in ljubosumja, do opravljanja in oviranja dela.
 4. Slab zgled: Zaposleni vzorce za vedenje prevzemajo od svojih nadrejenih. In če tam vidijo površnost, zamujanje, neetičnost in neustrezno komunikacijo, bodo to razumeli kot signal, da je tovrstno ravnanje sprejemljivo – in se enako obnašali tudi sami.
 5. Osredotočenost (zgolj) na dobiček: Nič ni narobe, če je dobiček cilj podjetja. Do problema lahko pride, če proti temu cilju pluje brez jasne vizije in definiranih vrednot. To lahko vodi v neetično ravnanje, fokus na kratkoročne koristi in nižjo pripadnost zaposlenih podjetju.
 6. Slaba disciplina: Naloga vodstva je tudi “vzgoja” ekipe – če v svojih odzivih ni odločno in hitro, se bo kaj hitro razširilo nezaželeno vedenje, ki (med drugim) prispeva tudi k slabi organizacijski klimi.

Dobra novica je, da se lahko iz napak veliko naučimo. In zgornji seznam je dobro izhodišče, da razmislimo tudi o pristopih za izboljšanje motivacije v podjetju.

8 pristopov za izboljšanje motivacije zaposlenih v podjetju

V nadaljevanju smo zbrali nekaj idej, ukrepov in nasvetov, ki jih izpostavljajo strokovnjaki na tem področju. Da bomo pri vsem skupaj čim bolj konkretni, pri vsakem od pristopov dodajamo še kratek predlog, ki ga lahko preizkusite v naslednjih dneh.

1. Z izboljšanjem komunikacije

Elektronska pošta naj ne bo primarno orodje komunikacije. Več poudarka namenite osebnem stiku in pogovoru. Ključ je v transparentni in redni komunikaciji o dejavnikih, ki so pomembni za zaposlenega. V pogovor vključite zanimive in relevantne podatke, poslovne metrike, debato o usmeritvi podjetja, ipd. In če je le mogoče, ne govorite vedno zgolj o službi.

poizkusite: Malice in podobne premore izkoristite za druženje z zaposlenimi. Pokažite jim, da ste del ekipe. Veliko sprašujte, predvsem pa poslušajte ideje zaposlenih.

2. S priznanjem doprinosa in dosežkov posameznika

Za visoko motiviranost morajo biti zaposleni ponosni na svoje delo. Za vsako uspešno zaključeno nalogo niso potrebne nagrade – spoštljiv odnos in preprosta pohvala ali zahvala je marsikdaj vredno veliko več. Posledično torej ni potrebno, da je motivacija ekipe draga.

poizkusite: Ujemite ljudi med tem, ko nekaj počnejo dobro in jih pohvalite (bodite karseda konkretni, npr. “Bravo, na zadnjem sestanku si zastavljala dobra vprašanja in odlično opazila, da kupec potrebuje drug model naprave.” Gre za popolno nasprotje splošnega pristopa, ki zaposlene lovi pri napakah in jih zanje kaznuje.

3. Z oblikovanjem pozitivnega delovnega okolja

Ljudje smo bolj zadovoljni tam, kjer se dobro počutimo. Namerno iščite povratne informacije zaposlenih v podjetju, vključujte jih v pogovore in odločitve, spodbujajte pozitivno naravnanost in optimizem. Pomembna je tudi urejenost delovnih prostorov in pisarn, ki naj bodo dovolj svetli in zračni… pa tudi kakšna rastlina ne škodi.

poizkusite: Imate nekaj odvečnega prostora in si lahko privoščite manjši strošek? Razmislite o mizi za ročni nogomet, pikadu, igralni konzoli ali drugih igrah, ki bi zaposlenim omogočile, da skupaj preživijo nekaj več časa in se ob tem zabavajo.

4. Z opolnomočenjem zaposlenih

Spodbujajte samostojnost, proaktivnost in odgovornost. Včasih pomaga, če njihova pooblastila povečujete postopoma – začnite npr. z dovoljenjem, da (brez odobritve vodstva) sprejmejo odločitve, ki imajo posledice največ v višini 200 €. Občasno preglejte, kako je to vplivalo na njihovo učinkovitost in če so rezultati ustrezni, mejo postopoma dvigujte. Kmalu vas zaposleni ne bodo več spraševali za vsako malenkost, hkrati pa bodo tudi bolj motivirani za delo.

poizkusite: Do zaposlenih izrazite pričakovanje, da sprejemajo odločitve, ki izboljšujejo njihovo delo. In ko to storijo, jih nagradite (kot rečeno, tudi pohvala šteje). Vsekakor pa premišljenih odločitev ne kaznujte, sicer se zaposleni v prihodnosti ne bodo želeli več sami odločati – to pa vodi v slabšo učinkovitost in neproduktivnost podjetja.

5. Postavljajte visoke, a dosegljive cilje

Marsikatero podjetje svoje letne cilje določa po ključu “lanski promet + 20 %”. Kar pa ni najboljša praksa z vidika motivacije ekipe, saj je povsem možno, da je tovrsten cilj objektivno nedosegljiv. Promet lansko leto je bil morda visok zaradi ustreznih razmer na trgu, ki letos ne obstajajo več… Iz tega razloga je dobra praksa postavljati cilje, ki so malenkost za dosegom ekipe – cilj naj bo korenček, ki zaposlene pripravi do tega, da poskusijo nekaj več in so pri svojih pristopih kreativni.

poizkusite: Postavite cilj, ki je za 4 % višji od trenutnih sposobnosti ekipe.

6. Praznujte dosežke

V tekmovalnem ritmu vsakdana si le redko vzamemo čas, da se za trenutek ustavimo in čestitamo za dobro opravljeno delo. Kar pa ni prav. Življenje ni zgolj tek od enega cilja do drugega. Kot pravijo Američani, včasih se je potrebno “ustaviti in poduhati cvetlice”.

poizkusite: Po sprejeti pomembni ponudbi, uspešno zaključenem prometu, in ostalih mejnikih si privoščite kosilo z ekipo. Poiščite dobro restavracijo v okolici in jim z majhno gesto pokažite, da cenite njihov doprinos k uspehu podjetja.

7. Zaposlenim ponudite priložnost za rast

Svoji ekipi ponudite priložnost osebnega in profesionalnega razvoja. Spodbujajte jih, da tudi sami najdejo izobraževanja, ki jih zanimajo, podjetje pa naj krije stroške. Nekatere raziskave kažejo celo na 129 % ROI (povratek na investicijo) pri izobraževanju kadra, zato se stroškov ne ustrašite. Verjemite, v absolutnem interesu podjetja je, da so vsi zaposleni najboljša verzija sebe.

Finančni direktor: “Kaj, če zaposlene izobrazimo, potem pa nas zapustijo?”
Direktor podjetja: “Kaj, če jih ne… in ostanejo?”

 

poizkusite: Začnite graditi interno bazo znanja. Lahko oblikujete knjižnico podjetja – določite polico oz. omaro v podjetju, kjer boste zbirali zanimive knjige in spodbujajte zaposlene, da jih preberejo. Bonus točke, če ustanovite mesečni knjižni klub (angl. “book club”) podjetja. Lahko pa določite spletni arhiv gradiv, kamor shranjujete zanimive in relevantne članke, zapiske in povzetke iz izobraževanj, ipd.

8. Upoštevajte ZKP

Tj. “Zdravo Kmečko Pamet”. Dobro vzdušje v podjetju in motiviranost ekipe ni raketna znanost. Zaposlenim ponudite povratne informacije glede njihovega dela, ne skoparite s pohvalami, vzgajajte disciplino (a bodite pri tem pravični in dosledni), učinkovito delegirajte in dajajte jasna navodila, aktivno poslušajte v pogovorih, uporabljajte besedici “prosim” in “hvala”, bodite dobre zgled.

poizkusite: Prihod na delo določi ton preostanka dneva. Če dan začnemo s pritoževanjem nad gnečo na cesti, tečno taščo in nesposobno vzgojiteljico v vrtcu, obstaja velika verjetnost, da opravila v službi ne bodo izboljšala našega počutja. Ne stane nas veliko, da si preden odpremo vrata podjetja na obraz nadenemo nasmeh, v pisarni pa prijazno pozdravimo sodelavce. Bodimo pozitivni in nasmejani, dan bo tako veliko prijetnejši.


Zavedajte se, da je k motivaciji potrebno pristopiti individualno. Nekoga motivira ostra beseda, drugega prijazna spodbuda in trepljaj po rami. Zato je pomembno, da sodelavce spoznate – ne iz radovednosti, ampak ker vas iskreno zanimajo.

Nasvete iz prispevka smo zbrali v poseben dokument, dodali še poglavje o team buildingu (in 7 idej za koristno skupno preživljanje časa) ter posebno poglavje o letnih razgovorih z zaposlenimi, skupaj s 17 primeri vprašanj in prenosljivim vzorcem dokumenta za samoocenjevanje zaposlenih. Prepričani smo, da gre za najboljši brezplačni vodič na področju motivacije v podjetjih. Brezplačno ga lahko prenesete na tej povezavi.

Jasna je torej predvsem ena stvar – motivirani zaposleni in dobro vzdušje v podjetju ni samoumevno in se ne zgodi samo od sebe. Zahteva pozornost vodstva in premišljene poteze ter ukrepe. In zahteva čas. Na srečo vam pri tem lahko pomagamo, saj vemo, kje čas najti. Administrativna opravila so eden pogostejših ubijalcev časa v podjetjih. Z digitalizacijo in avtomatizacijo rutinskih opravil si lahko izborite (več kot) dovolj časa, ki ga namenite razmisleku in ukrepom, ki bodo izboljšali organizacijsko klimo in motivacijo.

Če vas zanima kako, vas vabimo na neobvezujoč pogovor ob skodelici kave (ali čaja). Željen termin nam lahko sporočite tukaj. Ali pa se prijavite na 30 dnevni brezplačni preizkus AccountingBox-a in sami raziščite njegove prednosti in svobodo, ki vam jo ponuja.

Skrivnosti motivirane ekipe

Motivirani zaposleni so eden bistvenih pogojev za uspešnost podjetja. Povzemamo 6 najpogostejših razlogov za nizko motiviranost in 8 pristopov za izboljšanje motivacije. Temu smo dodali še poglavje o team buildingu ter posebno poglavje o letnih razgovorih z zaposlenimi. Vse skupaj pa opremili s konkretnimi in praktičnimi predlogi.

skirvnosti-motivirane-ekipe-cover

Koristne vsebine AccountingBox

Zagotovite si najnovejše novice, nasvete in hitre vodiče s področja optimizacije poslovanja.

Najsodobnejši sistem za vodenje poslovanja in vaš novi računovodski servis v enem.

/REŠITEV

Spoznaj AccountingBox