Priprava poslovnega leta

Zaključek poslovnega leta prinaša tudi nekatera opravila v programih, ki jih niste vajeni, ste jih po enem letu pozabili ali pa vam enostavno pomenijo dodatno obveznost.

Če pa bi želeli pri izvedbi postopkov našo pomoč, nam to sporočite preko obrazca spodaj.

priprava-novega-poslovnega-leta

Seznam aktivnosti, ki bodo izvedene v sklopu storitve Priprava poslovnega leta:

  • pregled verzij programov in pomoč pri nadgradnji na zadnje verzije programov (samo v primeru programov, nameščenih na vašem lokalnem sistemu),
  • pomoč pri delu s portalom glede verzij in navodila (samo v primeru programov, nameščenih na vašem lokalnem sistemu),
  • svetovanje pri postopkih zaključka poslovnega leta v posameznem programu,
  • nastavitev števcev za vse dokumente v poslovnem procesu (kjer to ni že samodejno),
  • zamenjava polj v RTF dokumentih, če so ta vezana na poslovno leto (Glavna knjiga, Fakturiranje, Blagovno poslovanje, …),
  • izvedba arhiva za leto 2023 na datum izvajanja storitve in dodatno na želeni datum s strani naročnika (enkratna arhiviranje se izvede samo za podatke programov, nameščenih na vašem lokalnem sistemu).

Način izvedbe storitve:

Vsa navedena dela bomo izvedli preko oddaljene povezave.

Cena storitve:

Cena izvedbe storitve je odvisna od števila uporabniških delovnih mest pri naročniku in načina uporabe poslovnih rešitev (nameščeno lokalno pri naročniku ali v oblaku):

  • 125,00 EUR + DDV za podjetja z enim uporabnikom
  • 250,00 EUR + DDV za podjetja z 2-5 uporabniki
  • 450,00 EUR + DDV za podjetja z več kot 5 uporabniki

(v primeru naročila storitev s strani naročnika, ki uporablja poslovne rešitve v oblaku, je cena 50 % navedene)

Naročilo: