Enostavno orodje za upravljanje aktivnosti z vašimi strankami

customerbox-odnosi-s-strankami

 

Ko podjetje osvoji in ukroti najrazličnejše komunikacijske kanale (interno in s strankami), je na dobri poti do uspeha. A to ni enostavna naloga, obseg komunikacije skozi celotno zgodovino človeštva vztrajno narašča – kar je še kako opazno tudi v poslu. Hkrati se s povečevanjem učinkovitosti povečuje tudi število strank, s katerimi imajo podjetja opravka.

Izzivi, ki izhajajo iz tega, vključujejo:

  • zahteven pregled na tem, v kateri fazi je posamezna aktivnost in komu v podjetju je dodeljena,
  • sporočila, ki pridejo od kupcev se vse prepogosto izgubijo, »založijo« oz. se prelagajo od ene na drugo osebo,
  • stranke pošiljajo sporočila na individualne elektronske naslove, ki “obstanejo” pri posameznem zaposlenem,
  • ni celovitega pregleda nad vsemi poslovnimi dogodki, ki ste jih v določenem časovnem obdobju imeli s posamezno stranko (ter evidence nad opravljenimi storitvami in porabljenim časom)

In ker radi iščemo rešitve za tovrstne izzive, smo se lotili tudi tega. Mislimo, da smo ga rešili – tako, da smo za vzpostavili:

  • evidenco storitev za določeno stranko v izbranem časovnem obdobju,
  • pregled porabe časa za posamezno stranko,
  • enoten kanal za obveščanje strank,
  • sledenje aktivnosti ne glede na način komuniciranja s strankami – pregled nad stanjem aktivnosti in komu v podjetju je dodeljena (brez izgubljenih in “založenih” sporočil, ki bi se prelagale z ene na drugo osebo).

Sistem, ki poenostavlja delo z vašimi strankami, povečuje njihovo zadovoljstvo, zmanjšuje nesporazume in utrjuje vaš poslovni odnos z njimi, smo poimenovali CustomerBox. Z enostavnim upravljanjem omogoča nadzor nad aktivnostmi, urejeno poslovanje in avtomatsko obvešča stranke o stanju posamezne naloge.

Za boljši pregled nad delom

CustomerBox je nov košček v mozaiku orodij, ki vam omogočajo večjo učinkovitost in osredotočanje na delo, ki resnično šteje.