Blagovno poslovanje in zaloge

Pri vsaki prodaji izdelkov je ključnega pomena, da imate dober pregled nad stanjem zalog in svojo dobavno verigo – ne glede na to, ali se ukvarjate z veleprodajo ali maloprodajo, spletno prodajo ali fizičnimi trgovinami.

Od naročila do računa (in poročil) na enem mestu

Naročilo, prejem, sestavnice, izdaja, zaloge, delovni in servisni nalogi, artikli, računi, ... Ne glede na to, kakšen tip dokumenta želite kreirati ali kakšen proces želite podpreti, v AccountingBox je to mogoče.

AccountingBox je povezljiv s številnimi drugimi podpornimi sistemi, ki jih uporabljate pri poslovanju - pa naj gre za platforme za spletne trgovine, ali pa sisteme za upravljanje s skladišči (WMS).

Vsako uspešno podjetje mora dobro poznati svoje poslovanje - v AccountingBox je to na voljo preko pregleda podatkov s filtriranjem in več kot 15 različnimi poročili.

Prepričajte se sami

Na voljo vam je brezplačni 30 dnevni test AccountingBox, ki vam omogoča preizkus vseh funkcionalnosti. Pripravite naročilo, zabeležite prejem, izdajte račun, ...

Omogoča brezpapirno poslovanje

Hiter začetek dela

Ne glede na to, da gre pri IT podpori blagovnega poslovanja pogosto za kompleksnejši projekt, pa z izkušeno ekipo in skrbno načrtovanimi projekti zagotovimo, da AccountingBox hitro implementiramo v vaše poslovanje.

podpora ekipe strokovnjakov

pregledna navodila

posodobitve in aktiven razvoj

Posnetek webinarja s pregledom funkcionalnosti

 

Funkcionalnosti, ki jih
pokriva programski modul
Blagovno poslovanje

 • prejemi in izdaje blaga,
 • naročila dobaviteljem,
 • naročila kupcem,
 • rezervacije,
 • vnos in kalkulacija cen pri prejemu blaga z upoštevanjem različnih odvisnih stroškov,
 • maloprodajni, veleprodajni, partnerjevi ceniki,
 • prenosi med skladišči,
 • inventura in knjiženje inventurnih razlik,
 • vodenje zalog po serijskih številkah in roku uporabe
 • vodenje prodaje po skladiščih, komercialistih in stroškovnih mestih,
 • razna prodajna poročila,
 • poročanje embalažnine,
 • poročanje Intrastata
 • podpora servisni dejavnosti
 • podpora enostavni proizvodnji
 • enostavna nastavitev oblike izpisa dokumenta
 • uvoz artiklov partnerjev cenikov iz Excela

Program je super, pregleden in enostaven. Če je z njim povezano računovodstvo, je zadevca še za en korak boljša.

Damijan Zalokar MK Illumination