Vse poknjiženo in pospravljeno, toda ali prav?

gost Računovodje

Avtorica članka je Kristinka Vukovič, računovodska in davčna svetovalka v računovodski hiši Unija ter predavateljica in avtorica strokovnih člankov na Inštitutu za računovodstvo.

Podjetja in drugi subjekti lahko zagrešijo kaznivo dejanje namerno in zavestno, lahko pa tudi nehote – na primer zaradi neznanja in nezadostne informiranosti. Nekaj sodne prakse za poslovodje je že, a tudi za nekatere druge zaposlene kot npr. prodajalce ali računovodje. Ni pa edino kaznivo dejanje izkoriščanje upnikov. In tudi če ne gre za preganjano kaznivo dejanje, je hudo, če je treba seči v žep, denimo zaradi plačila globe, da ne omenjamo zaprtja lokala ali drugega obrata. Tako lahko podjetnik, podjetje, društvo… mimogrede dobi kazen tudi za navidez povsem banalne napake in malenkosti, ki pa se bi jim lahko izognili, če bi imeli čas in voljo se informirati o vsem potrebnem, kar spremlja poslovanje. Znati delati posel namreč v sodobni družbi še zdaleč ni dovolj.

Pazite se dvomljivih nasvetov

Kot nezanesljivi so se izkazali nasveti izza šanka. To, kar je mogoče bila rešitev za kolega, ni dobra rešitev tudi zame, lahko pa celo za oba! Primer dvomljivih nasvetov:

  • Podjetju sem dal brezplačno posojilo. POZOR: ne glede na to ste zaradi pravil o transfernih cenah lahko obdavčeni.
  • Podjetje mi je dalo brezplačno posojilo. POZOR: ne glede na to, so lahko obresti, ki jih ni, boniteta, drug dohodek in celo prikrito izplačilo dobička.
  • Odpisali smo terjatve. POZOR: lahko so kljub temu obdavčene, še posebej, ko gre za terjatve do fizičnih oseb.
  • Fitnes sem si dal na promocijo zdravja na delovnem mestu, sinu štipendijo, izlet sodelavcev smo knjižili na team building, predavatelju sem plačal nočitev, zavaroval sem se preko podjetja… POZOR: vse to so nasveti, ki so lahko davčni problem, če niso pravilno zapakirani.

Žal pa se je izkazalo tudi, da celo odvetnikova in notarjeva informacija ni vedno zanesljiva. Vendarle nista davčna strokovnjaka, temveč pravna. In bo po prodaji podjetja ali nepremičnine ženi ali mami za simbolično ceno vendarle potrebno plačati davek. In praviloma še najmanj zamudne obresti. Pomanjkljivi so lahko tudi nasveti o tem, kaj z nepremičnino. Kdaj jo prenesti v podjetje in kdaj ne. Taka in podobna vprašanja imajo lahko večje davčne posledice. In še bi lahko naštevali, posebej ko gre za razmerja med družbo in družbeniki, družbo in direktorjem, s povezanimi osebami, med podjetnikovim podjetjem in njegovim gospodinjstvom in tako dalje.

Pomen in vloga računovodje

Pomen računovodje v podjetju je velik, še posebej v malih podjetjih. Večji, kot si upa sam priznati. Računovodja ne zlaga le številk in pripravlja raznih poročil za statistiko, Ajpes, davkarijo in banko. Računovodja v velikem in srednje velikem podjetju se srečuje s težjimi strokovnimi izzivi, saj ima praviloma težje zahteve iz predpisov o računovodskem poročanju. Računovodja v malem ali mikro podjetju, zavodu, društvu… pa je nemalokrat deklica za vse. Znati mora pravilno prijaviti in odjaviti delavce in druge sodelavce, pravilno obračunati plače, znati mora pravilno obračunavati davke, poskrbeti mora za pravilno izstavljanje računov in drugih listin (in to po več zakonih, ne zgolj davčnih). Nemalokrat je tudi poslovodjev duhovnik, finančnik in odvetnik, še posebej, ko se na vratih prikaže tržni inšpektor, ki bi rad pregledal tudi registrirane dejavnosti, naročilnice, račune…

Računovodjevo znanje v velikih podjetjih mora biti globoko, v malih pa široko. Poleg tega se predpisi letno spreminjajo, dopolnjujejo in nastajajo novi tudi z drugih področij (varovanja osebnih podatkov, pranja denarja, plačevanja…). Zato je računovodjevo delo vedno zanimivo, vsekakor pa terja tudi nenehno izobraževanje.

Zgolj ”guglanje” za računovodjevo delo ne bo dovolj. Branje člankov lahko po določenem času postane selektivno. Še najbolje je, da se naroči na sprotne informacije oz. novice, da si ustvari svojo mrežo kontaktov, kjer svoje pomisleke in izkušnje deli s kolegi v stroki ali da se vključi v neko skupino, s katero sledi novostim. Lahko si načrtno zada v koledar obisk izobraževalnih dogodkov z različnih področij v določenem letu, npr. nekaj iz področja obdavčitve izplačil fizičnim osebam, nekaj iz področja obdavčitve dohodka pravnih oseb, izplačil v tujino ali iz tujine, nekaj iz računovodskih predpisov in tako dalje. Vse to seveda stane (čas in denar), a nikakor ne toliko kot lahko stanejo napake, povzročene zaradi pomanjkljivega znanja.


Napake lahko preprečite tudi z vlaganjem v izobraževanje

Konec 90. let prejšnjega stoletja je bil internet za povprečnega človeka novost. Danes je sestavni del praktično slehernega dela našega življenja – drugače komuniciramo, nakupujemo, iščemo informacije in poslujemo.

Spremenilo pa se je tudi področje računovodstva. V dokumentu A do Ž spletnega računovodstva raziskujemo 25 vplivov interneta na računovodski vsakdan.

Brezplačni prenos dokumenta

Najnovejši prispevki