Stvari, ki jih boste zaradi davčne blagajne počeli drugače

Anže Podjetja

Davčne blagajne so v načinu gotovinskega poslovanja prinesle pomembne spremembe: sledljivost računov, boljšo preglednost nad poslovanjem, tehnične posodobitve ipd. Če vas zanima kakšen učinek ima davčno potrjevanje računov na poslovanje, si preberite katere stvari je potrebno, zaradi uvedbe davčne blagajne, početi drugače.

Vlada Republike Slovenije je sprejela zakon, po katerem morajo davčni zavezanci vse izdane račune pri gotovinskem poslovanju prijaviti Finančni upravi Republike Slovenije (FURS). Postopek potrjevanja je mogoč s posodobitvijo virtualnih blagajn, ki so povezane s FURS-ovim informacijskim sistemom, v katerem bodo shranjeni vsi podatki o opravljenih nakupih.

Računov ni več mogoče popravljati brez vidnih sprememb

FURS vsaki transakciji dodeli enkratno identifikacijsko številko, ki se izpiše tudi na računu. Na ta način želi davčni organ povečati preglednost nad poslovanjem in vzpostaviti nadzor nad izdajo računov. Davčni zavezanci tako lahko gotovinski promet evidentirajo le še na podlagi vidnih sprememb, kar pomeni, da popravke na račun ne bo mogoče vnašati brez sledi.

Obsežnejši podatki na računu in obvezna prijava lokacije

Račun, ki ga bo zavezanec izdal kupcu, mora imeti poleg podatkov, ki so bili že do sedaj določeni s predpisi, tudi nekatere nove elemente, kot so:

  • čas, izdaje računa (ura in minute),
  • oznaka fizične osebe, ki je račun izdala s pomočjo elektronske naprave za izdajo računov,
  • enkratna identifikacijska oznaka računa in
  • zaščitna oznaka izdajatelja računa.

Ker mora biti številka računa za namene postopka potrjevanja in izdaje računa sestavljena iz treh delov (oznake poslovnega prostora zavezanca, oznake elektronske naprave za izdajo računov in zaporedne številke računa), morajo davčni zavezanci pred izdajo prvega računa FURS-u obvezno prijaviti tudi lokacijo poslovnih prostorov, kjer bodo svoje račune izdajali, enako pa morajo storiti tudi v primeru spremembe sedeža poslovanja.

Naknadna stornacija računov ne bo več mogoča

Z uvedbo davčnih blagajn zavezanci ne bodo mogli več stornirati računov ob koncu delovnika. Stornacija bo morala biti opravljena v istem zaporedju z izdajo računa, in sicer tako, da bo zavezanec izdal nov račun z negativnimi zneski. Ob stornaciji računa bodo tako izdani trije dokumenti – prvi račun, račun z negativnim zneskom ter nov, pravilen račun, ki ga bo zavezanec na koncu predal kupcu.


Želite izvedeti, kaj vam ponudniki davčnih blagajn najraje zamolčijo?

Prenesite dokument “4 dejstva, ki so vam jih ponudniki davčnih blagajn zamolčali” in spoznajte, kako vplivajo na vas in vaše poslovanje!

Preverite najpogosteje zamolčana dejstva o davčnih blagajnah

Pri tržni komunikaciji marsikatero dejstvo ostane zamolčano, mnoga pa so (morda tudi namenoma) napačno interpretirana. Zato smo zbrali 4 dejstva, ki jih večina ponudnikov davčnih blagajn največkrat zamolči. Za katera gre, preverite v dokumentu.

Brezplačni prenos dokumenta