Računovodski nasvet – zaključne bilance

gost Podjetja

Zaključek poslovnega leta je zelo pomemben, zato z vami delimo nasvet pravilnega upoštevanja prihodkov in odhodkov, kot enega najpomembnejših pravil pri pripravi zaključnih bilanc.

Prihodki in odhodki se morajo popolnoma ujemati. Vedno morajo izhajati drug iz drugega in se časovno ujemati. Pri pripravi zaključnih bilanc je potrebno najprej preveriti ali se naši prihodki in odhodki usklajujejo in sodijo skupaj. Pri tem je potrebno upoštevati eno temeljnih računovodskih načel in sicer nastanek poslovnega dogodka.

Torej; na eni strani imamo prihodke (ki smo jih morda že zaračunali, čeprav ni nujno, da smo te storitve tudi že opravili oziroma dokončali), ki jih je potrebno prenesti v naslednje leto. Takrat bodo nastali odhodki, ki so povezani z odloženimi prihodki. Na drugi strani pa imamo lahko odhodke, za katere smo prejeli račun in jih plačali, pa niso odhodki leta, ki ga zaključujemo.

Nasvet je prispevalo podjetje Vizija računovodstvo d.d.. Za več koristnih nasvetov jih lahko najdete na kontaktih, ki so navedeni na tej spletni strani.

Večji del računovodskih opravil je danes le bežno povezan s financami. Računovodje se morajo ukvarjati z zamudnimi opravili, kot sta obdelovanje podatkov in pretipkavanje informacij z računov, ki nimajo za podjetnike nobene dodane vrednost.

Prenesite dokument