Računovodski nasvet – Izbira imena podjetja

gost Podjetja

Referenti VEM točk ob prihodu bodočega podjetnika najprej povprašamo po imenu podjetja (d.o.o./s.p.), drugo vprašanje pa se navadno nanaša na izbiro glavne dejavnosti.

Večina bodočih podjetnikov ima že izoblikovane ideje, ki jih referenti VEM točk poskušamo združiti z zakonskimi določili. Skupaj poskušamo izoblikovati tako dolgo kot kratko ime firme. Pri dolgem imenu podjetja vedno dodamo karakteristike glavne dejavnosti – torej sestavino firme, ki nakazuje na glavno dejavnost. Tega večina podjetnikov začetnikov ne preuči.

Že nekaj časa je v veljavi uporaba črk x, w , y in q. To pride v poštev predvsem za t.i. »start up-e«, ki so že v samem začetku usmerjeni na tuje trge. Dovoljene sestavine imena so tudi domenske kratice (primer: Vizija.si d.o.o.). Še vedno pa je nedovoljena uporaba kratic SI, RS, ki bi nakazovala na oznako Slovenija ipd. Za to so potreba dovoljenja s strani države.


Potrebujete še kakšen računovodski nasvet ali pomoč? Obrnite se na Vizija računovodstvo d.d. in z veseljem vam bodo pomagali.