Računovodski nasvet – čakanje na delo in podaljšanje trajanja ukrepa do 31. julija 2020

gost Podjetja

Vlada Republike Slovenije je na seji 24. 6. 2020 določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) ter ga predložila v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

S predlogom zakona se podaljšuje trajanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delu do 31. julija 2020, glede na stanje in potrebe na trgu dela. Vlada lahko ukrep pred njegovim iztekom s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

Namen predloga zakona je tudi blaženje učinkov zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne more opravljati in mu ni možno odrediti dela na domu, mu pa mora delodajalec na podlagi delovnopravne zakonodaje zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnosti. Predlog zakona tako delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi za te primere, delavci pa bodo upravičeni do nadomestila place, pri čemer bo višina nadomestila odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.

  • Delavec, ki mu je bila odrejena karantena ob prehodu meje in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer višje sile (50 % plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 % minimalne plače).
  • Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo in zaradi tega ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (80% osnove).

Delodajalec bo lahko pravico do povračila izplačanih nadomestil plače uveljavljal največ za obdobje, določeno z odločbo ministra za zdravje. V primeru odrejene karantene izplačano nadomestilo plače v celoti bremeni Republiko Slovenijo.

Postopki glede čakanja na delo se ohranjajo na način kot ga že poznamo iz obdobja razglasitve epidemije, to je od 13. marca do 31. maja. Gre za podaljšanje po že znanih pogojih za vse upravičence še v mesecu juliju 2020.


Prispevek je prispevalo podjetje Vizija računovodstvo d.d.

V kolikor želite nasvet ali pa bi se odločili za prenos vašega računovodstva k nam, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali ali pripravili ponudbo.

Več na www.vizija-racunovodstvo.si

Prispevek je prispevalo podjetje

V kolikor želite nasvet ali pa bi se odločili za prenos vašega računovodstva, jih kontaktirajte in z veseljem vam bodo pomagali ali pripravili ponudbo.