Računovodski nasvet – brezplačno deljenje vzorcev

gost Podjetja

Pri vzorcih, ki so definirani kot brezplačno trgovsko blago ali proizvod, je v praksi večkrat zaslediti težave pri evidentiranju in knjiženju. Kako jih evidentirate vi? Imate ločene evidence proizvodov za prodajo in vzorcev?

Poslovni vzorci se navadno delijo na prireditvah končnim potrošnikom ali pravnim osebam – poslovnim partnerjem. Pri tem je potrebno preučiti več vidikov. V kolikor se vzorci delijo v razumnih količinah kupcem in v kolikor se ne prodajajo oziroma jih v takšni obliki ni mogoče prodajati se ddv ne obračuna. Podjetnikom predlagamo akt, kjer so določene razumne količine za njihovo dejavnost in kjer so določena pravila o evidentiranju vzorcev – kdaj, ob kakšni priložnosti in komu se dajejo. Naš predlog je posledično tudi posebna evidenca vzorcev.

Se vam ob branju pojavijo dodatna vprašanja kot so: Kako je z ddv-jem na strani nabave vzorcev? Je vzorec davčno priznan strošek? Kaj se zgodi v primeru, če se poslovni vzorci podarijo delavcem? Za več informacij nas pokličite. Z veseljem bomo odgovorili na odprta vprašanja.

Nasvet je prispevalo podjetje Vizija računovodstvo d.d.. Za več koristnih nasvetov jih lahko najdete na kontaktih, ki so navedeni na tej spletni strani.

Večji del računovodskih opravil je danes le bežno povezan s financami. Računovodje se morajo ukvarjati z zamudnimi opravili, kot sta obdelovanje podatkov in pretipkavanje informacij z računov, ki nimajo za podjetnike nobene dodane vrednost.

Prenesite dokument