Pregled trga ponudnikov računovodskih storitev v Sloveniji nas lahko pripelje do dveh zaključkov (Bergant, 2010):

  • da so računovodski servisi večinoma ozko usmerjeni v knjigovodske storitve in le redki poskušajo podjetnikom ponuditi tudi analizo poslovanja in pripravo poslovnih poročil,
  • da je poznavanje tržnih prvin in prijemov pri promociji ponujenih storitev relativno šibko.

Da bi situacijo lahko bolje razumeli in predvsem, da bi znali ustrezno odreagirati, v dokumentu predstavljamo odgovore na vprašanja:

  • Zakaj bi sploh želeli rasti?
  • Kako povečati poslovanje in zakaj je to lahko izziv?
  • Kaj pomeni oblak za učinkovitost računovodstva?
  • Kakšni so izzivi glede časa, storitve in dobičkonosnosti?
  • Kako najti svojo tržno nišo?
  • … in podobno.