A do Ž spletnega računovodstva

Konec 90. let prejšnjega stoletja je bil internet za povprečnega človeka novost. Danes je sestavni del praktično slehernega dela našega življenja – drugače komuniciramo, nakupujemo, iščemo informacije in poslujemo.

Spremenilo pa se je tudi področje računovodstva. V dokumentu A do Ž spletnega računovodstva raziskujemo 25 vplivov interneta na računovodski vsakdan.